Article

moalemvakarپس از انتشار بیانیه اعتراضی کانون صنفی معلمان ایران و فراخوان اعتراض گسترده معلمان در دهم اسفند، گروهی از اتحادیه ها و تشکل های کارگری با انتشار بیانیه هایی ضمن اعلام همبستگی با معلمان و درخواست های آنان، از این فراخوان و حرکت اعتراضی، حمایت گسترده کردند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران طی بیانیه ای، حمایت قاطعانه خود را از مطالبات و اعتراضات معلمان اعلام داشته است.

به نوشته تارنمای حقوق معلم و کارگر در متن این بیانیه آمده است:
دیگر هیچ انسان زحمتکشی در این جامعه تحمل فقر و فلاکت موجود را ندارد. فقر و نداری سایه خود را بر همه جا گسترانیده و هیچ انسان زحمتکشی از کارگر و معلم گرفته تا پرستار و بازنشسته و نیروی کار ماهر و غیر ماهر از این بلای خانمانسوز در امان نیست. شرایط به قدری تکاندهنده است که معلمان، این مربیان بزرگ و دلسوز جامعه بشری، به سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزانشان بدل شده اند و بالاجبار برای گذران زندگی تن به شغل دوم و سوم داده اند.
وضعیت حاکم بر آموزش و پرورش کشور از شرایط کار و زیست معلمان گرفته، تا گزینشهای غیر علمی و به روز نشدن امکانات آموزشی، تا مدارس کانکسی و بکارگیری معلمانی خارج از چهارچوبهای استاندارد آموزگاری با هدف پرداخت حقوق کمتر، تا فشارهای روحی و روانی ناشی از شرایط سخت معیشتی بر معلمان و به تبع آن نداشتن توان کافی در عمل کردن به وظیفه آموزگاریشان، تا بسط و گسترش مدارس غیر انتفاعی و تلاش برای نهادینه کردن مدارس هیات امنائی به جای مدارس دولتی با هدف برچیدن کامل آموزش رایگان و…، آنچنان شرایطی را پدید آورده است که تربیت علمی و اجتماعی نسل آینده کشور در حال نابودی کامل است.
مجموعه این شرایط درد آور و احساس والای مربیگری و آموزگاری آن انگیزه بزرگی است که معلمان سراسر کشور را به ایفای نقشی تاریخی رهنمون کرده و امروز آنان به میدان آمده اند تا با دفاع از منزلت خود، ایفاگر نقشی دگرگون کننده در آموزش و پرورش کشور و به تبع آن استیفاگر حقوق از دست رفته فرزندان همه مردم زحمتکش ایران در برخورداری از یک جامعه سالم و انسانی باشند.
مطالبات معلمان، مطالبات ما کارگران و عموم مردم زحمکش ایران است. فقر و فلاکت و تمامی آن شرایط سخت و غیر قابل تحملی که امروز بر صدها هزار معلم تحمیل شده، تماما بر ما کارگران نیز تحمیل شده است. درد ما چه در رابطه با معیشت مان و چه در رابطه با احساس مسئولیت مان در برابر وضعیت آموزش و پرورش و آینده فرزندانمان، دردی مشترک است. ما کارگران فریاد اعتراض معلمان هستیم و آنان فریاد اعتراض ما.
در همبستگی با معلمان، حمایت قاطعانه خود را از مطالبات و اعتراضات آنان اعلام میداریم و بدینوسیله از خانواده های کارگران و همه والدین دانش آموزان در سراسر کشور میخواهیم تا از طریق طومار نویسی یا مراجعه به مراکز آموزش و پرورش و حضور در کنار معلمان، آنان نیز خواهان تحقق فوری مطالبات بر حق آموزگاران بشوند.
سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و سندیکای کارگران نقاش استان البرز نیز در همین راستا بیانیه ای منتشر کرده اند. در این بیانیه می خوانیم: ما ضمن تقبیح حرکات مشکوک عناصری که می خواهند سندیکاهای کارگری و تشکل های مستقل را به حاشیه بکشانند ، همه فعالین و سندیکاهای کارگری را به هوشیاری در این ماه آخر سال که روز های تعیین دستمزد برای کارگران است را به هوشیاری فرامی خوانیم.
همچنین از خواسته کانون صنفی معلمان ایران در اعتراض به مشکلات موجود در آموزش و پرورش و تجمع 10 اسفند ماه آنان حمایت قاطع خود را اعلام می کنیم.
این در حالیست که بیانیه کانون صنفی در رسانه ها و خبرگزاری ها نیز بازتاب گسترده ای داشته است و توجه و حمایت فعالان مدنی در عرصه های مختلف را به خود جلب نموده است.

Navigation

Social Media