Article

behdasht-parastarدبیر کل خانه پرستار گفت: متاسفانه نگرش وزارت بهداشت و شخص وزیر نسبت به پیگیری مطالبات از طریق نهادهای صنفی مثبت نیست.

به گزارش ایلنا «محمد شریفی مقدم» با اعلام این خبر نگرش وزارت بهداشت به بحث پیگیری مطالبات پرستاری را مغایر با اعتقاد به کار انجمنی و صنفی خواند و گفت: متاسفانه تاکنون نگرش وزیر بهداشت نسبت به کار تیمی و جمعی مثبت نبوده است وموضع گیری‌های ایشان در قبال بدنهٔ جامعهٔ پرستاری که پیگیر مطالبات صنفیشان هستند، موئید این امر است.

عضو شورای عالی نظام پرستاری همچنین در ارتباط با برخی نگرش‌ها که خانهٔ پرستار را به عنوان نوعی نهاد موازی با نظام پرستاری در ارتباط با پیگیری مطالبات پرستاران می‌دانند گفت: خانهٔ پرستار به عنوان یک نهاد صنفی که از بدنهٔ جامعهٔ پرستاری تشکیل شده است خواسته‌ها و مطالبات مشخص جامعهٔ پرستاری را دنبال می‌کند و شیوهٔ عملکرد این نهاد تا کنون نشان داده که هرگز به دنبال منافع شخصی نبوده بلکه به صورت کاملا قانونی مطالبات را از طرق صنفی پیگیری کرده است. بنابراین هرگز به عنوان نهاد موازی با نظام پرستاری عمل نکرده است.

وی افزود: اگر مطالبات بدنهٔ جامعهٔ پرستاری از سوی سازمان نظام پرستاری به درستی پیگیری می‌شد شاید تاکنون به نتایج بهتری رسیده بودیم اما به هر دلیلی عملا هنوز این اتفاق نیفتاده است.

وی گفت: در تمام دنیا اعتقاد به مشارکت و کار تیمی است که می‌تواند مجموعه‌ای را به موفقیت رهنمون کند در همین راستا انجمن‌ها و نهادهای صنفی تشکیل می‌شوند تا آنچه کمتر دیده یا شنیده می‌شود، به صورت قانونی مطرح شود.

شریفی مقدم همچنین به عدم رسمیت یافتن اعتراضات از سوی وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: تا وقتی اعتراض صنفی پرستاران از سوی وزارت بهداشت به رسمیت شناخته نشود نمی‌توان انتظار داشت روند رسیدگی به مطالبات به سرعت طی شود.

شریفی مقدم گفت: تجربیات گذشته نشان داده در صورتیکه بخواهیم طرحی را با موفقیت به انجام برسانیم باید از سلایق و نگرش‌های مختلف برای پیشبرد بهتر آن طرح استفاده کنیم نه اینکه با مسلط کردن تک صدایی راه را بر پیگیری مطالبات به صورت قانونی ببندیم.

دبیرکل خانهٔ پرستار تاکید کرد: با وضعیتی که پیش می‌رود، اعتقاد من بر این است که نظام سلامت ما در حال فروپاشی است. دلیل این حرف این است که اساسا آقایان به کار تیمی و کار کار‌شناسی و تصمیم گیری جمعی معتقد نیستند. نمونهٔ آن عدم دخالت دادن بدنهٔ اصلی نظام سلامت یعنی پرستاران در طرح تحول سلامت است.

وی به ادعا‌های مطرح شده در خصوص مشارکت همه جانبه در طرح تحول سلامت اشاره کرد و گفت: آقایان می‌گویند در طرح تحول سلامت از ۳۸ انجمن علمی و تخصصی نظام پزشکی مشورت گرفته‌اند اما دریغ از مشورت با یک پرستار یا کار‌شناس پرستاری که درد واقعی این قشر را بشناسد.

سخنگوی کمیتهٔ پیگیری مطالبات پرستاری گفت: ۹۰ درصد خدمات را غیر پزشکان ارائه می‌دهند؛ این ده درصد خدمات پزشکی را هم اگر به صد درصد تبدیل کنیم در آنجا هم۸۰ درصد خدمات را پزشکان عمومی ارائه می‌دهند که عملا مشمول این طرح نشدند، و آن‌ها هم مانند پرستاران با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبانند.

محمد شریفی مقدم با اشاره به اظهارات اخیر وزیر بهداشت در ارتباط با اندک خواندن تعداد پرستاران معترض در تجمع مقابل نهاد ریاست جمهوری گفت: روز ۲۳ آذر ماه بیش از دو تا سه هزار نفر از پرستاران در سراسر کشور و مراکز بزرگ آن مانند فارس، مشهد، یزد و مشهد و به نشانهٔ اعتراض به وضعیت حاکم بر نظام سلامت کشور در مقابل دانشگاههای علوم پزشکی و برخی از بیمارستان‌ها تجمع کردند اما وزیر بهداشت با تقلیل تعداد تجمع کنندگان به ۱۰۰ نفر آن‌ها نمایندگان واقعی جامعهٔ پرستاری نمی‌داند.

وی ادامه داد: جهت اطلاع ایشان باید عرض کنم تنها در تهران ۱۰۸۰ امضاء همراه با مهر ذیل طوماری که توسط کمیتهٔ پیگیری مطالبات پرستاران تهیه شده بود جمع شده است که این امر حداقل بیانگر این است که از نظر تعداد رقمی بیش از انچه به اطلاع وزیر رسیده است در تجمع حضور داشتند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری نگرش وزارت بهداشت به بحث پیگیری مطالبات پرستاری را ضد صنفی خواند وگفت: متاسفانه تاکنون نگرش وزیر بهداشت نسبت به کار تیمی و جمعی مثبت نبوده است.

وی گفت: موضع گیری‌های ایشان در قبال بدنهٔ جامعهٔ پرستاری که پیگیر مطالبات صنفیشان هستند، موئید این امر است.
شریفی مقدم خطاب به وزارت بهداشت گفت: تا وقتی اعتراض صنفی پرستاران از سوی وزارت بهداشت به رسمیت شناخته نشود نمی‌توان انتظار داشت روند رسیدگی به مطالبات به سرعت طی شود.

شریفی مقدم همچنین با اشاره به نظرسنجی که قبل از اجرای طرح تحول سلامت در جامعه پرستاری انجام شده است گفت: بیش از ۹۸ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی (بالغ بر ۳۸۰۰ پرستار) از عملکرد وزارت بهداشت در حوزه پرستاری ناراضی بودند و شورای عالی نظام پرستاری در آن برهه این مسئله را با وزارت بهداشت درمیان گذاشت اما از آنجا که متاسفانه مسولین وزارت خانه، جایگاهی برای کار تیمی قائل نیستند و اعتقادی به مشارکت ندارند هیچکس به نتایج آن نظرسنجی توجه نکرد.

سخنگوی کمیته پیگیری مطالبات پرستاری با اشاره به صحبت وزیر بهداشت مبنی بر اینکه درآمد پزشکان و پرستاران نباید با هم مقایسه شود، گفت: ما نمی‌گوییم با پرستار مقایسه شود. اما، بایستی مبنای پرداخت وجود داشته باشد و معلوم شود که از چه فرمولی تبعیت می‌کند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری، گفت: مطالبات پرستاران اکنون دیگر مشخص است. رساندن اختلاف درآمدی تا سه برابر. وی گفت: اگر آقای وزیر محترم این مطالبه را به حق نمی‌دانند، می‌خواهیم بدانیم پیشنهاد خود ایشان در ارتباط با نسبت تعرفه‌های پزشکان به پرستاران چقدر است.

وی همچینین به و ضعیت پرستاران شرکتی و تاخیر در پرداخت مطالبات حقوقی آن‌ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه غیر ازاختلاف فاحشی که بین درآمد پزشکان و پرستاران وجود دارد و مشکلات عدیدهٔ دیگری که پرستاران بخش‌های مختلف درمان کشور با آن مواجه‌اند وضعیت برای برخی پرستاران که به غلط تحت عنوان پرستاران شرکتی فعالیت می‌کنند به مراتب بد‌تر است و پرستاران شرکتی در بسیاری از نقاط کشو رمساعد نیست و طبق گزارش‌هایی که به ما می‌رسد در برخی استان‌ها پرستاران دو تا سه ماه حقوق و دریافت نکرده‌اند.

وی همچنین از تشکیل کمیته‌های مشابه با کمیته پیگیری مشکلات جامعه پرستاری در برخی نقاط کشورخبر داد و گفت: واقعیت این است که جامعهٔ پرستاری کشور به شدت ناراضی و ملتهب است و از طریق این کمیته هم پیگیر مطالباتشان هستند اما تصمیمات اصلی را بدنهٔ جامعهٔ پرستاری خواهد گرفت، که امیدواریم هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

وی در پایان گفت: مسولین وزارت بهداشت چاره‌ای ندارند جز اینکه به خرد جمعی و کار تیمی احترام بگذارند و حقوق پرستاران برای پیگیری مطالباتشان به طرق صنفی و قانونی را به رسمیت بشناسند.

Navigation

Social Media