Article

nercکنشگران داوطلب
دبیرکل خانه پرستار با ارسال نامه سرگشاده‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار اجرای قانون تعرفه‌گذاری و خدمات پرستاری پس ازگذشت هفت سال ازتصویب این قانون شد.
تعداد امضاھای این نامه سرگشاده به رییس‌جمهوری درباره مشکلات صنفی پرستاران فقط ظرف چند روز به بیش از پانزده ھزار رسیده است. نامه‌ایی که اواسط ھفته جاری از سوی خانه پرستار خطاب به حسن روحانی نوشته شد با این امید که رییس‌جمهوری با اطلاع از مشکلاتی که در اثنای اجرای طرح ملی تحول سلامت برای جامعه پرستاری کشور ایجاد شده، به بازنگری در پیشنهادات وزارت بهداشت برای جبران کمبود پرستار با استفاده از دانشجویان پرستاری و ھمچنین ایجاد مشوق‌ھایی برای حضور دوباره صدھا پرستار خانه‌نشین یا بی‌رغبت به ھمکاری با وزارت بهداشت به علت بی‌صرفه بودن درآمد با ھزینه‌ھای ایجاد شده، دستور دھد.
دبیرکل خانه پرستار در این نامه سرگشاده با بیان اینکه «صدای خرد شدن استخوان‌های پرستاری زیر فشار ناشی از طرح تحول نظام سلامت شنیده می‌شود»، آورده است:
«متاسفانه ھیچ‌گونه زیرساخت و پیش بینی لازم در این حوزه صورت نگرفته و باید اذعان داشت که در حوزه پرستاری کیفیت خدمات نسبت به قبل به شدت افت و مردم و بیماران دچار خسارات بیش از پیش شده‌اند و در نتیجه کمبود پرستار باعث شده که مردم از حداقل مراقبت‌ھای پرستاری که حق بدیهی انان است محروم شوند و با افزایش مراجعات ناشی از طرح و علی‌رغم تلاش‌ھای ھمه جانبه پرستاران متاسفانه خدمات پرستاری نه تنها در شان مردم نیست، بلکه بیماران از حداقل خدمات پرستاری محروم و دچار آسیب و خسارات می‌شوند.»
یه گزارش ایلنا، متن کامل نامه سرگشاده ای دبیرکل خانه پرستاربه رئیس جمهور به این شرح است:
جناب آقای دکتر روحانی، رئیس محترم و محبوب جمهوری اسلامی ایران
با عرض سلا م واحترام
با عنایت به دغدغه‌ھا و برنامه ھای حضرتعالی در حوزه سلامت، مردم انتظار تغییرات در ارائه خدمات بهداشتی درمانی را از دولت تدبیر امید داشتند و آنچه مسلم است بیشترین خدمات در حوزه سلامت توسط پرسنل پرستاری انجام می‌شود و پرستاران در صف اول پاسخگویی به مردم ھستند و موقعی که خبر برنامه تحول نظام سلامت اعلام شد، جامعه پرستاری کشور خوشحال از اینکه با رفع موانع خدمتی اشان و با مشارکت ھرچه تمام تر در کاھش الام مردم کمک نمایند.
اما برخلاف انتظار:
در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت حدود ده ھزار میلیارد تومان از منابع ھدفمندکردن یارانه و بیتالمال به وزارت بهداشت تخصیص داده شد تا بتواند کیفیت خدمات بهداشتی درمانی را افزایش دھد که متاسفانه تفکر مطلق پزشک سالار حاکم بر وزارت بهداشت طبق معمول در جهت راستای تأمین منافع گروھی خاص، این اعتبار بی سابقه را در قالب هفت بسته تحت عنوان حمایت از ماندگاری پزشکان، حضور پزشکان متخصص مقیم و ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان‌ها و با یک روکش مردمی تحت عنوان کاھش پرداختی بیماران؛ به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به جیب گروھی قلیل سرازیر نمود که شاید آقایان پزشک بخشی از شرح وظایف تکلیفی وقانونی خود را انجام دھند که البته بعید است و این در حالی است که بار اصلی این طرح بر دوش پرستاران افتاده و صدای خرد شدن استخوان‌های پرستاری زیر فشار ناشی از این طرح شنیده می‌شود و متاسفانه ھیچگونه زیرساخت و پیش بینی لازم در این حوزه صورت نگرفته و باید اذعان داشت که در حوزه پرستاری کیفیت خدمات نسبت به قبل به شدت افت و مردم و بیماران دچار خسارات بیش از پیش شده‌اند و در نتیجه کمبود پرستار باعث شده که مردم از حداقل مراقبت ھای پرستاری که حق بدیهی انان است محروم شوند و با افزایش مراجعات ناشی از طرح و علی رغم تلاشھای ھمه جانبه پرستاران متاسفانه خدمات پرستاری درشان مردم که ھیچ؛ بلکه بیماران از حداقل خدمات پرستاری محروم و دچار آسیب و خسارات می‌شوند.
جامعه پرستاری بر خود وظیفه دانسته، مرتباً مسائل، مشکلات و موانع خدمتی را از طرق مختلف به مسئولین ذی ربط منتقل و منعکس نموده تا شاید به درد مردم و دغدغه پرستاران توجه شود ولی دریغ از گوش شنوا؟
آقای رئیس جمهور:
من نمی‌دانم این طرح ازکجا الگو گرفته شده؟ تهیه کنندگان و متولیان طرح مذکور به جز خودشان که کمتر از ده درصد جمعیت نظام سلامت ھستند بقیه کارکنان نظام سلامت و حتی مردم را ندیده‌اند، آنچه بدیهی است در ھیچ کجای دنیا اختلاف در پرداخت ھا در نظام سلامت به سیصد برابر نمی‌رسد و با نگاھی سطحی بر طرح، غیر کارشناسی بودن آن مشخص می‌نماید و متاسفانه در طرح مذکور اختلاف در پرداخت ھا نسبت به قبل که ھمواره مورد اعتراض جامعه پرستاری بوده فاحش تر شده است.
لذا پیشنهاد می‌گردد با اعزام گروھی کارشناس متخصص بی طرف و به‌طور نامحسوس از بیمارستان‌های پایتخت بازید نموده و به بنید چقدر ھزینه بیماران کاھش یافته و چه خدماتی به سبد درمان بیماران اضافه شده؟ و آیا بیماران حتی در وقت اداری صبح توسط ھیئت علمی ویزیت می‌شوند؟ حال عصر وشب که جای خود دارد.
جناب اقای دکتر روحانی رئیس محترم جمهور
طرح تحول توانسته آن بخشی از دغدغه مردم که مربوط به تهیه اقلام دارویی و تجهیزات ﺧﺎرج از بیمارستان بوده را کاھش دھد که جای تشکر دارد؛ ول
ی اگر از خانواده و یا ھمراه بیمار سؤال شود، بین گزینه «تهدید جان بیمار ناشی از کیفیت پایین خدمات پرستاری به دلیل کمبود نیرو» (به دلایل مشخص که طی ادوار گذشته بارھا و بارھا منعکس شده) و «تهیه اقلام دارویی وتجهیزات و… در ھرکجا و به ھر قیمتی وبه ھر زحمتی»، کدام گزینه را انتخاب خواھد کرد؟ جواب این سؤال از طرف مردم بایستی اولویت اول طرح نظام سلامت باشد که متاسفانه برای انگیزه و ماندگاری پرستاران که بیشترین ترک شغل ھا و مهاجرت ھا را به خارج از کشور داشته و بار اصلی طرح را به دوش می‌کشند نه تنها دیده نشده‌اند و به جای ریشه یابی نارضایتی و علت خانه نشستن ھای پرستاری و رفع موانع خدمتی پرستاران و حفظ پرستاری موجود به دنبال جایگزینی نیروھای غیر متخصص وغیر مرتبط ھستند.
به ھر حال برای کاھش ھزینه ھای جانی بیماران؛ چشیدن طعم شیرین برنامه تحول نظام سلامت توسط بیماران ومردم، رفع موانع خدمتی پرستاران و کاھش اختلافات چند صد برابری در پرداخت ھای نظام سلامت، بر قراری حداقلی عدالت و خنثی کردن تفکر تندرو و تمامیت خواه حاکم بر وزارت بهداشت و ایجاد اعتدال اولیه در نظام سلامت؛ جامعه پرستاری کشور خواستار اجرای قانون هفت سال بر زمین مانده تعرفه گذاری خدمات پرستاری می‌باشد.
لذا از دولت محترم وشخص رئیس محترم جمهور تقاضا داریم با تدبیر مدبرانه؛ با تنها خواسته قانونی جامعه پرستاری کشور به شرح فوق در ھفتمین سالگرد تصویب قانون تعرفه گذاری موافقت فرموده تا از خسارت ھای جبران ناپذیر ناشی از عدم اجرایان از جمله ترک شغل‌ها، مهاجرت ھا؛ خانه نشستن ھا؛ ﺗﻐ شغل‌های پرستاری متوقف وانگیزه ھای لازم برای خدمت به مردم عزیز توسط پرستاران شاغل در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت فراھم شود.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media