Article

rohaniحسن روحانی، رئیس جمهور ایزان در نخستین همایش ملی سازمان‌های مردم نهاد، با بیان اینکه سازمان‌های مردم نهاد نباید دولت ساخته باشند بلکه باید استقلال خود را حفظ کنند، گفت : مقابله با فقر، نابرابری و انواع آسیب هایی که خانواده را تهدید می کند برای این است که مردم با حقوق شهروندی شان آشنا نیستند و برای اینکه از حقوق شهروندی مردم دفاع شود راهی جز اینکه این سازمانها وارد عمل شوند، نداریم.

به گزارش مهر، روحانی در ادامه اظهار داشت: دولت ها در دوران کهن وظایف بسیار محدودی داشتند.

وی افزود: معمولا ایجاد نیروی مسلح، ارتش، راهها و امنیت از جامعه و کشور در برابر هجوم بیگانه یا ناامنی های داخلی و بیشتر امور توسط خود مردم اداره می شد و لذا می بینید در قرن های گذشته دارالحکومه کنار یک مسجد، بازار و یک مرکزی نظامی تشکیل می شد.

روحانی گفت: در میدان سپاه اصفهان که یکی از نمونه های بزرگ تمدنی است می بینید که چگونه محل حکومت، بازار و مسجد در یک فضا در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

او همچنین تصریح کرد: در دوران مدرن به تدریج دولت ها توسعه یافتند و مسئولیت های سنگینی را برعهده گرفتند، در برخی از دولتها مانند دولت های سوسیالیستی دولت همه وظایف را خود برعهده گرفت و به تدریج نیز روشن شد که دولت قادر نیست همه امور کشور ، نیازمندی های جامعه و همه آنچه که یک کشور نیازمند است را برعهده گیرد و لذا تقسیم بندی هایی صورت گرفت و برخی از وظایف بر دوش سازمانهای مردم نهاد گذاشته شد.

وی با بیان اینکه ما سمن ها را از تمدن غرب اقتباس نکردیم، گفت: در جوامع اسلامی و ایرانی ما از دیرباز سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی در بسیاری از زمینه ها فعال بودند.

روحانی با تاکید بر اینکه بسیاری از نهضت ها و انقلاب ها در سایه سازماندهی سازمان های مردم نهاد به پیروزی رسیده است گفت: آنجا که سازمانهای مردم نهاد فعال نبودند دولت ها دچار شکست شدند و در همین مردادی که در آن قرار داریم شاهد دو نمونه عینی آن یعنی 4  مرداد و 28 مرداد هستیم.

رئیس جمهوری ایران گفت: در 14 مرداد اصناف ، بازار و گروههای سیاسی توانستند یک انقلابی را در برابر استبداد به ثمر برسانند و عدالتخوانه و مجلس شورای ملی تشکیل دادند و انتخابات برگزار کردند و انقلاب مشروطه یک نهضت انقلابی – مردمی بزرگ بود که  در سایه علما، بزرگان و سازمانهای غیردولتی پیروز شد.

وی افزود: آن زمان که دولت تکیه اش به سازمانهای مردم نهاد کم شد کودتا بوجود آمد و ما هر دو حادثه را (14 مرداد و 28 مرداد) را در همین ماه شاهد بودیم.

روحانی انقلاب اسلامی را یکی از انقلاب های مهم در دو قرن اخیر یاد کرد و گفت: شما می بینید در سایه سازمان و تشکل های مردمی و حتی غیردولتی به پیروزی رسید و مساجد، حسینیه ها، هیات ها، بازار، تشکل های دانشجویی و مردمی بودند که توانستند حرکت بزرگی مانند 15 خرداد در این کشور بوجود بیاورند و انقلاب اسلامی را به رهبری راهبری بزرگ به نام امام به پیروزی رساندند.

او همچنین اساس تشکل های مردم نهاد را فعالیت فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: سمن ها گروههایی داوطلب، فعال و غیر سیاسی هستند و آنهایی که می خواهند فعالیت حزبی داشته باشند باید در چارچوب احزاب باشند و احزاب هستند که می توانند فعالیت سیاسی کنند.

وی ادامه داد: البته برخی از تشکل های غیردولتی همچون کانون وکلا، نظام مهندسی، اتاق اصناف، نظام پزشکی، نظام پرستاری و اتحادیه کارگری جزء سازمانهای مردم نهاد به حساب نمی آیند.

روحانی با بیان اینکه سمن ها گروههایی هستند که داوطلبانه دور هم جمع می شوند، افزود: ما سرمایه اجتماعی مان در سایه فعالیت گروههای مردمی است چرا که دولت نه قادر است همه وظایف را بردوش بگیرد و نه مفید است که همه وظایف را خود انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: اساس سیاست دولت این است که در امور امور  تا آنجایی که می تواند به مردم و انجمن ها و تشکل ها واگذار کند.

روحانی با بیان اینکه جامعه متشکل از سه پایه بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش مردمی است، ادامه داد: این دولت تشکل های مردمی را تهدید نمی داند و حتما آن را به عنوان فرصت تلقی می کند و معتقد است جامعه قدرتمند نیز نیاز به مشارکت مردم دارد و هر چه مشارکت مردم را در زمینه های مختلف تسهیل کنیم جامعه قدرتمندتر می شود.

رئیس جمهور ایران با اشاره به اینکه دولت قدرتمند در جامعه قدرتمند شکل می گیرد گفت: ما امروز مشکلات فراوانی داریم و در کنار آن نیز اهداف بلند؛ برای رفع این مشکلات نیازمند حمایت سازمانهای غیردولتی هستیم.

وی با اشاره به مشکلات محیط زیست ادامه داد: مشکلات محیط زیست امروز گسترده است و ما نیازمندیم که فرهنگ عمومی را بالا برده و فعالیت های مردمی را در زمینه محیط زیست گسترش دهیم.

روحانی همچنین با اشاره به مشکلات آب کشور گفت: برای تامین آب نیز به تشکل های غیرمردمی و غیردولتی نیازمندیم که آنها وارد عمل شوند.

او تاکید کرد: ما در زمینه سلامت و همچنین مبارزه با آسیب های اجتماعی نیازمند به سمن ها هستیم و اینها باید وارد عمل شده و با حضور فعال خود مشکلات را حل کنند.

وی با یک مثال از فعالیت های سازمانهای مردم نهاد تصریح کرد: شنیده ام در شهر تبریز یکی از انجمن های مردم نهاد توانسته است تکدی گری را از این شهر از بین ببرد و وزیر کشور نیز به من گزارش داده است در زمینه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر انجمن های مردم نهاد بسیار فعال هستند. مگر دولت به تنهایی قادر است که با معضلات اجتماعی مقابله کند.

روحانی تنها راه مقابله با آسیب های اجتماعی را فعال شدن سازمانهای مردم نهاد دانست و گفت: مقابله با فقر، نابرابری و انواع آسیب هایی که خانواده را تهدید می کند برای این است که مردم با حقوق شهروندی شان آشنا نیستند و برای اینکه از حقوق شهروندی مردم دفاع شود راهی جز اینکه این سازمانها وارد عمل شوند، نداریم.

او با تاکید بر اینکه سازمانهای مردم نهاد باید با دولت در تعامل باشند، خاطرنشان کرد: این سازمانها نیازمند رابطه با دولت هستند و در عین حال نباید دولت ساخته باشند و باید استقلال داشته باشند.

وی افزود: البته سازمانهای مردم نهاد دولت ستیز هم نباید باشند باید دولت یار باشند و در شرایطی حتی دولت ساز باشند.

روحانی با بیان اینکه سازمانهای مردم نهاد می توانند موجب حضور پررنگ مردم  در انتخابات باشند، گفت: با مشارکت مردم دولت سالاری نداریم بلکه مردم سالاری دینی داریم البته قبول دارم دولت باید تصدی های خود را کم کند و جز در برخی از مسائل که دولت ناچار است تصدی آن را برعهده گیرد باید بقیه امور به تدریج به مردم واگذار شود.

رئیس جمهور ایران با بیان اینکه بهداشت و درمان و آموزش فرزندان نیز باید به بخش غیردولتی واگذار شود، گفت: البته نظارت دولت و حمایت دولت باقی می ماند چرا که اگر دولت حمایت نکند سازمانها در بسیاری از موارد با مشکلات مواجه می شوند.

وی تصریح کرد: این دولت معتقد است هر کاری که بتوانیم به مردم واگذار کنیم به نفع جامعه است.

روحانی ادامه داد: حتی میراث فرهنگی باید به دست مردم حفاظت شود، چرا که آنان دلسوزانه تر می توانند از میراث فرهنگی حراست کنند. در فرهنگ دینی هم آن زمانی موفق بودیم که فرهنگ دینی به دست مردم بوده است.

او  با اشاره به اهداف بلند دولت در بخش فرهنگی و اجتماعی گفت: در زمینه توسعه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد می توانند فعالیت های بیشتری داشته باشد و دولت را در حل مشکلات یاری دهند.

وی در مورد ارتباط سازمانهای مردم نهاد با جامعه بین المللی گفت: اشکالی ندارد که سازمانهای مردم نهاد با سازمانهای بین المللی ارتباط داشته باشند البته این تماس نیز باید تماسی سالم و مفید برای جامعه و کشور باشد.

روحانی در پایان با اشاره به لایحه جامع برای فعالیت سازمانهای مردم نهاد گفت: وزارت کشور هر چه زودتر این لایحه را تهیه کند تا در هیات دولت به تصویب برسد و تقدیم مجلس شود تا بتوانیم از این سازمانها بهره مندی بیشتری داشته باشیم و شاهد ایرانی سرافرازتر و آبادتر باشیم.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media