ساختار سازمانی

ارکان کنشگران داوطلب مرکب از هیئت مدیره، مدیرعامل، واحد های آموزش وپژوهش، مبادله دانش ، ترویج و حمایتگری، داوطلبان و مالی ـ اداری است.

  • هیئت مدیره متشکل از پنج عضو است. اعضای هیئت مدیره داوطلب هستند و کلیه سیاست گذاری های کلان و نظارت بر برنامه و فعالیت های موسسه توسط هیئت مدیره انجام می گیرد.
  • مدیرعامل موسسه، از طرف هیئت مدیره انتخاب می گردد و مسئولیت اجرایی موسسه را برعهده دارد.
  • واحد آموزش و پژوهش، کلیه طرح های آموزشی و پژوهشی از مرحله طراحی، برنامه‌ریزی تا اجرا را ساماندهی و مدیریت می کند.
  • واحد مرکز مبادله دانش، کلیه فعالیت‌های مستندسازی، اطلاع‌رسانی، مبادله، تهیه و تدوین ادبیات جامعه مدنی، دموکراسی، حقوق بشرو صلح و برقراری گفتگوی اجتماعی بین فعالان و سازمان های جامعه مدنی ایرانی و جامعه مدنی جهانی را برعهده دارد.
  • واحد ترویج و حمایتگری، مسئولیت کلیه طرح های ترویجی و حمایتگری در زمینه حقوق بشر، دموکراسی و صلح از اطلاع رسانی، حساس سازی، و بسیج افکار عمومی تا شکل دهی کمپین های گسترده را بر عهده دارد.
  • واحد مالی-ـ اداری، کلیه فعالیت های مربوط به امور مالی طرح ها و امور مربوط به عقد قراردادها اعم از همکاران، مشاورین و داوطلبان را برعهده دارد.
  • واحد داوطلبان، شامل کلیه فعالان اجتماعی ـ سیاسی می باشند که در طرح ها و برنامه ها با مؤسسه بطور داوطلبانه همکاری می کنند.

Navigation

Social Media