Article

moalemanدر دو روز گذشته در نقاط مختلف کشور در اعتراض به وضعیت نابسامان آموزش و پرورش، میزان کم افزایش بودجه آموزشی و حقوق فرهنگیان و ضعیف بودن بیمه، معلمان واکنش نشان دادند و  با تجمع و تحصن خواهان رسیدگی مسئولان به نارسایی های موجود شدند.
 به گزارش تارنمای حقوق معلم و کارگر در شهرهای بسیاری از جمله اسلامشهر، رباط کریم، شهر قدس، کرج، شهریار، شیراز، شاهرود و شهرهای استان کردستان شامل بانه، سقز و مریوان معلمان از رفتن به کلاس درس خودداری کرده اند. در شاهرود و مریوان تجمعات گسترده ای نیز برگزار شده است.
طبق اخبار رسیده، در شهر قدس، آقای حسین رمضانی سراجانی، عضو کانون صنفی معلمان، به حراست احضار شده تا در رابطه با دلایل امتناع معلمان شهر قدس از حضور در کلاس درس، توضیحاتی ارائه نماید.

Navigation

Social Media