Article

81449202-6178126نایب رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به قانون بهبود محیط کسب و کار، جایگاه تشکل ها را مهم ارزیابی کرد و گفت: طبق قانون، اتاق بازرگانی ایران موظف است در امر ساماندهی تشکل ها فعال شود که خوشبختانه تاکنون به همت شورای مشورتی تشکل ها، گام های مثبتی دراین زمینه برداشته شده است.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، محمد لاهوتی با بیان اینکه تمکین از قانون مورد نظر همه ما است، افزود: طبق قانون بهبود مسمتر محیط کسب و کار، ضمن حرکت به سمت تشکل محوری، تشکل ها باید به جایگاه والا و اصلی خود در سطح کشور برسند.

این فعال اقتصادی سپس تصریح کرد: دولت گذشته هیچ توجهی به اجرایی کردن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نداشت و دولت یازدهم هم همچنان آیین نامه های اجرایی آن را نهایی نکرده است.

لاهوتی به تشکل هایی که در خارج از اتاق به ثبت رسیده اند، اشاره کرد و اظهار داشت: اگر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اجرایی شود، ساماندهی تشکل ها اتفاق می افتد و از این طریق شاهد رشد جایگاه آنها خواهیم بود.

وی با بیان اینکه نخستین گام برای ساماندهی تشکل ها ثبت آنها در یک مرکز است، گفت: طبق قانون، اتاق ایران موظف به این امر شده است. بنابراین کافی است تشکل هایی که در خارج از اتاق به ثبت رسیده اند نیز مرجع ثبت خود را به اتاق تغییر دهند و پس از آن اگر تشکل موازی با همان سبک و سیاق در اتاق وجود داشته باشد شرایط ادغام آنها فراهم می شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، به اقدام اخیر مجمع واردکنندگان اشاره کرد و آن را یکی از مصادیق فعالیت اتاق و شورای مشورتی تشکل ها دانست.

وی عنوان کرد: دو ماه قبل مجمع واردکنندگان بعد از دریافت موافقت نامه اصولی، خود را در اتاق ایران به ثبت رساند. هر چقدر هم یک تشکل فراگیر و گسترده باشد از این پس براساس قانون باید در اتاق ایران به ثبت برسد تا از این طریق از موازی کاری و هرج و مرج دراین وادی جلوگیری کنیم.

لاهوتی متذکر شد: این اقدام به معنای تفاوت قائل شدن بین تشکل های زیرمجموعه اتاق و غیره نیست بلکه تنها هدف نظم دهی و بالا بردن منزلت و جایگاه تشکل ها در امور تصمیم گیری های کلان جامعه است چرا که طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار همه دستگاه های دولتی به هنگام تصمیم گیری باید با تشکل های مربوط به همان حوزه مشورت کنند.

نائب رئیس کنفدراسیون صادرات یک صدایی در بخش خصوصی را عامل تقویت و بالا رفتن میزان تاثیرگذاری بخش خصوصی در کشور ارزیابی کرد و گفت: با اجرایی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، مشکلات بخش خصوصی که ناشی از چند صدایی هاست، از بین خواهد رفت.

یادآور می شود، در آیین نامه جدید هیات نمایندگان اتاق در خصوص نحوه حضور تشکل ها در هیات نمایندگان به بندی از قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار اشاره شده است که اجرایی شدن آن با عنایت به اینکه زمان کوتاهی از ابلاغ قانون یاد شده گذشته است مورد اعتراض برخی از تشکل ها قرار گرفت.

Navigation

Social Media