چشم انداز و بیانیه ماموریت

چشم انداز:

چشم انداز موسسه کنشگران داوطلب استقرار یک جامعه مدنی پویا، شاداب ، دموکراتیک و توسعه گرا به مثابه یک بازیگر مهم و تاثیرگذار در جغرافیای جدید قدرت، فرایند توسعه، صلح و دموکراسی در جامعه یرانی و منطقه منا آست
ماموریت:

  • ماموریت موسسه کنشگران داوطلب در عرصه جامعه مدنی و زندگی انجمنی عبارتست از:
  • ارتقای دانش نظری، تولید ادبیات، ترویج و بسط اندیشه‌های مدنی، توسعه، دموکراسی و حقوق بشر در جامعه ایرانی
  • ظرفیت سازی کنشگران و سازمانهای جامعه مدنی، ترویج و گسترش اخلاق مدنی، فرهنگ اقدام‌های داوطلبانه و زندگی انجمنی،
  • تسهیل در دسترسی، گردش و مبادله آزاد اطلاعات بین فعالان وسازمان های جامعه مدنی،
  • ایجاد فضایی مناسب برای گفتگوی اجتماعی و مبادله دانش و تجربه بین فعالان جامعه مدنی ایرانی و جامعه مدنی جهانی
  • توانا سازی محیط سیاسی واقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای ترویج و توسعه زندگی انجمنی

Navigation

Social Media