Blog

مقاومت آموزش و پرورش در برابر راه‌اندازی مدارس محیط زیستی

جمعی از سازمان‌های مردم نهاد محیط زیست در نامه‌ای خطاب به وزیر آموزش و پرورش، خواهان اجرای مفاد تفاهم نامه‌های محیط زیستی کشور بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان حفاظت محیط زیست گردیدند. 

فراخوان تجمع اعتراضی سکوت معلمان کشور

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در فراخوانی به مناسبت روز جهانی معلم، اعلام کرده است که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی و دور از هرگونه گرایش سیاسی، در تجمعی صنفی به بیان خواسته‌های قانونی خود خواهند پرداخت.

نیاز سنجی و ظرفیت سنجی سازمانهای غیردولتی ایران

گزارش پیش رو، اولین پژوهش کمی و کیفی است که پس از دوران هشت ساله سرکوب و محدود سازی جامعه مدنی، برای شناخت و آگاهی از نیازها، چالش ها، توانایی ها و ناتوانی ها و ظرفیت های سازمانهای غیردولتی توسط موسسه کنشگران داوطلب انجام شده است.

کتاب بازاریابی اجتماعی

موسسه کنشگران داوطلب کتاب بازاریابی اجتماعی را منتشر کرد.


کنشگران داوطلب هدف از نگاشتن این راهنما را فراهم آوردن متن ساده و به زبانی گویا برای مخاطبين عام و فعالين عرصه جامعه مدنی عنوان کرده است. تكنيك بازاریابی اجتماعی…

فراخوان دوره‌های آموزشی آنلاین کنشگران داوطلب

فراخوان دوره‌های آموزشی آنلاین موسسه کنشگران داوطلب

«فن‌آوری اطلاعات (IT ) و سازمان‌های جامعه مدنی»

در دنیای امروز آزادی و امنیت در دنیای دیجیتال مبحث بسیار مهمی برای کنشگران جامعه مدنی به شمار می‌آید. بدون شک نقش این مهم در زندگی اجتماعی و سیاسی انسان‌های قرن بیست و یکمی…

حمایت تشکل های کارگری از بیانیه اعتراضی کانون صنفی معلمان ایران

پس از انتشار بیانیه اعتراضی کانون صنفی معلمان ایران و فراخوان اعتراض گسترده معلمان در دهم اسفند، گروهی از اتحادیه ها و تشکل های کارگری با انتشار بیانیه هایی ضمن اعلام همبستگی با معلمان و درخواست های آنان، از این…

Navigation

Social Media