Category: از دیگران

تشکیل شبکه‌های اُستانی سمن‎های زیست‌محیطی در بیست و دو اُستان ایران

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‎های مردمی حفاظت محیط زیست از تشکیل اتحادیه ملی سمن‎های زیست محیطی خبر داد. محمد درویش در گفت‎وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) بیان کرد: در راستای هویت بخشیدن صنفی به تشکل‎های مردم نهاد، سازمان محیط زیست تصمیم گرفته تا این نهادها را شبکه‎دار کند. وی اضافه...

مشاور وزیر کشور: تعداد تشکل های مردم نهاد باید به ده برابر برسد

بهمن مشکینی، معاون امور سازمان‌های مردم‌نهاد مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور یکشنبه شب در نشست سازمان‌های مردم‌نهاد یزد گفت: حوزه اجتماعی از حوزه‌های اصلی توسعه است، وقتی مسائل اجتماعی مطرح می‌شود همه احساس دانایی می‌کنیم درحالی‌که چیزی نمی‌دانیم و مشکلات موجود به خاطر همین عدم فهم کامل است...

Navigation

Social Media