Category: Uncategorized

فراخوان دوره‌های آموزشی آنلاین کنشگران داوطلب

فراخوان دوره‌های آموزشی آنلاین موسسه کنشگران داوطلب «فن‌آوری اطلاعات (IT ) و سازمان‌های جامعه مدنی» در دنیای امروز آزادی و امنیت در دنیای دیجیتال مبحث بسیار مهمی برای کنشگران جامعه مدنی به شمار می‌آید. بدون شک نقش این مهم در زندگی اجتماعی و سیاسی انسان‌های قرن بیست و یکمی...

تعداد سازمان‌های مردم نهاد زیست محیطی در ایران دو برابر افزایش یافته است

No image
مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تعداد سازمان‌های مردم نهاد زیست محیطی در سطح کشور طی یک سال اخیر تقریباً دو برابر افزایش داشته است.به گزارش ایرنا، محمد درویش روز پنجشنبه در نشست انتخابات شبکه سمن‌های استان خراسان رضوی در مشهد افزود: در سال...

شکاف جنسیتی در سال ۲۰۱۴ به گزارش مجمع اقتصاد جهانی

کنشگران داوطلب – حمید حمیدی گزارش شکاف جنسیتی در سال ۲۰۱۴، که مجمع اقتصاد جهانی آن را بر اساس اطلاعات دریافتی و بررسی‌های کارشناسانه تهیه و تدوین می‌نماید، منتشر شد. این گزارش یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین گزارش‌ها در سطح جهان است که در سال ۲۰۱۴ با بررسی وضعیت ۱۴۲...

Navigation

Social Media