Article

دبیرخانه مشورتی سازمانهای مردم نهاد شهرداری تهرانکنشگران داوطلب – 11 مهر 1390

دبیرخانه مشورتی سازمانهای مردم نهاد شهرداری تهران به سازمانهای غیر دولتی فعال در عرصه مدیریت شهری مقام مشورتی اعطاء می کند. شهرداری از سال 87 تلاش کرده است با برگزارینمایشگاه توانمندی سازمانهای غیر دولتی ، برگزاری کارگاهها آموزشی و اجرای پروژه ها مشترک شهری، سازمانهای غیر دولتی را وارد عرصه مدیریت شهری کند. در روز گذشته ، دبیر خانه مشورتی سازمانهای مردم نهاد در شهرداری تهران در سایت خود اقدام به انتشار پیش نویس آئین نامه اعطای مقام مشورتی به سازمانهای غیر دولتی در هفت ماده کرده است و از همه سازمانهای غیر دولتی در خواست نموده تا تاریخ 30 مهرماه ،نظرات وپیشنهادات خود را در باره این پیش نویس به دبیرخانه مشورتی ارائه دهند.

متن کامل پیش نویس آیین نامه اعطای مقام مشورتی به سازمان های مردم نهاد

سازمان‌های مردم‌نهاد را می‌توان یکی از ارکان اثرگذار در فرآیند جلب مشارکت و توسعه در سطوح محلی, ملی و بین‌المللی برشمرد. آرمان، هدف، حوزه‌ عمل، تنوع سازمانی، دانش مداری و تخصص محوری، فعالیت داوطلبانه در کنار تعهد و پافشاری در هدفمند سازی بودجه و هزینه‌های جاری و فعالیت‌های نظارتی و اجرایی در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار، بسیاری از بخش‌های پیشرو دولتی و عمومی را نسبت به نقش و کارکرد این سازمان‌ها متقاعد ساخته است.
تجربه موفق کسب شده در طی بیش از 3 سال همکاری و فعالیت مشترک مابین سازمان‌های مردم‌نهاد و شهرداری تهران از زمان برنامه‌ریزی و اجرای «نخستین نمایشگاه توانمندی سازمان‌های مردم نهاد» در محل نمایشگاه‌های دائمی تخصصی شهرداری تهران در دی ماه 1387 آغاز و این حرکت در طول زمان گذشته منجر به برگزاری چندین رویداد مهم شهری و مناسبتهای اجتماعی با هدف تعامل و همکاری بهتر بین بخشی ادامه یافت. این مشارکت و همکاری در 10 اسفند 1388 و پس از برگزاری نشست مشترک سازمان‌های مردم‌نهاد و شهرداری تهران با موضوع «بررسی راهکارهای ایجاد مشارکت پایدار» منجر به تشکیل ساختاری با عنوان «دبیرخانه هماهنگی سازمان‌های مردم‌نهاد شهر تهران» و آغاز بکار دبیرخانه‌‌های منطقه‌ای در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران شد.
از ابتدای فعالیت دبیرخانه و در طول برگزاری جلسات هم‌اندیشی و گفتگو مابین نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد، رویکرد فعالیت‌ها و مشارکت این سازمان‌ها با مدیریت شهری براساس اولویت در سطوح مشارکت قبل از اجرا (برنامه‌ریزی و مشورت)، مشارکت پس از اجرا (نظارت) و مشارکت حین اجرا مورد توافق قرار گرفت.
باتوجه به اهمیتِ نقش و جایگاه مشورتی و نظارتی این سازمان‌ها و اعضای آن به عنوان یکی از همکاران اصلی مدیریت شهری، بعد از 2 سال فعالیت، در سال 1389 دبیرخانه هماهنگی به«دبیرخانه مشورتی سازمان‌های مردم‌نهاد» ارتقاء نقش داد تا بتواند با اعطای «مقام مشورتی» به سازمان‌های مردم‌نهاد، در راستای تعامل و همکاری مشترک ‌مابین این ساختار مشورتی و گروه مشاوران شهردار تهران در جهت رسیدن به اهداف کلان زیر گام بردارد:

 • شناسایی و تعریف نقش و جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد در مشارکت و همکاری با مدیریت شهری؛
 • طراحی سازوکارهای مناسب با هدف ایفای نقش مشورتی و نظارتی موثر از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد؛
 • ایجاد و جلب مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های اجتماعی در راستای توسعه پایدار شهری.

ماده یک: مقام مشورتی سازمان‌های مردم‌نهاد
مقامی مشورتی- نظارتی است که به مجموعه‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد که به شکل داوطلبانه به منظور همکاری با نهادهای دست‌اندرکار توسعه و مدیریت‌شهری در تعامل با گروه مشاوران شهردار تهران در دبیرخانه مشورتی سازمان‌های مردم‌نهاد فعالیت دارند، برای مدت زمان مشخص اعطاء می‌شود.

ماده دو: اهداف اعطاء مقام مشورتی سازمان‌های مردم نهاد

 1. تشویق، هماهنگی، هم افزایی و هدایت فعالیت‌های سمن‌ها در جهت افزایش مشارکت آنها با مدیریت شهری به منظور نیل به توسعه‌پایدار ؛
 2. احصاء مسائل و مشکلات فرایند توسعه پایدار، ارائه مشاوره و سایر خدمات تخصصی به صورت منسجم و کارآمد؛
 3. شناسایی زمینه‌های مختلف مشارکت دبیرخانه و سازمان‌های مسؤول در تصمیم‌گیری، طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نظارت طرح‌های توسعه‌ای، فرهنگی- آموزشی و ارائه خدمات مرتبط؛
 4. شناسایی تصدی‌های قابل واگذاری سازمان‌های مسؤول مدیریت شهری به سمن‌ها و تسهیلگری جهت واگذاری امور به آنها؛
 5. ایفای نقش رابط میان شهروندان و مسؤولان در جهت دیده‌بانی، پایش و ارزشیابی فعالیت‌های مدیریت شهری ؛
 6. تسهیل ارتباط سمن‌های تهران با سایر سمن‌های کشور و نیز سمن‌های بین‌المللی، مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی، بخش خصوصی و نیز آحاد مردم در جهت ارتقاء توانمندی‌های سمن‌های عضو و بهبود نظرات مشورتی و کیفیت خدمات مشاوره در حوزه مدیریت شهری.

ماده سه: گردش کار مقام مشورتی
ارائه نظر تخصصی درباره مسائل مربوط به مدیریت شهری و توسعه پایدار که توسط گروهی از اعضای دبیرخانه در یک یا چند کمیته‌تخصصی، تهیه شده و از طریق “دبیرخانه مشورتی سازمان‌های مردم‌نهاد” به گروه مشاوران شهردار تهران و یا سایر سازمان‌های ذیربط ارائه می‌شود.
ماده چهار: وظائف دبیرخانه مشورتی سازمان‌های مردم‌نهاد

 1. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به منظور نیل به اهداف کلان دبیرخانه
 2. شناسایی سازمان‌های مردم‌نهاد جهت عضویت در دبیرخانه
 3. معرفی و پیشنهاد اعطاء مقام مشورتی به اعضاء دبیرخانه توسط گروه مشاوران شهردار تهران
 4. تشکیل و تسهیل فعالیت کمیته‌های تخصصی
 5. پایش و ارزشیابی فعالیت کمیته‌های تخصصی
 6. تعامل و همکاری با سازمان‌ها و نهادهای ذیربط درخصوص ارائه، پیگیری و دفاع از نظرات مشورتی-نظارتی.

ماده پنج: معیارهای عضویت و دریافت مقام مشورتی سازمان‌های مردم‌نهاد

 1. دارا بودن شخصیت حقوقی
 2. دارا بودن سوابق تخصصی علمی و تجربی کافی
 3. ارا بودن توان ارائه نظر مشورتی – نظارتی
 4. دارا بودن سوابق مشارکت در فعالیت‌های دبیرخانه
 5. فعالیت در چارچوب قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران
 6. تکمیل مستندات لازم به منظور کسب سطوح مختلف مقام مشورتی

تبصره:

 • تشخیص معیارهای دریافت سطوح مختلف مقام مشورتی برعهده دبیرخانه مشورتی سازمان‌های مردم‌نهاد است.
 • اعطاء و فسخ سطوح مختلف مقام مشورتی به پیشنهاد دبیرخانه و توسط گروه مشاوران شهردار تهران انجام می‌شود.
 • دبیرخانه مطابق با گزارش‌های کمیته‌ها و با توجه به مشاوره‌های ارائه شده، یک نظام امتیازدهی برای ارزشیابی نظرات مشورتی و خدمات مشاوره سمن‌های عضو و عملکرد آنها بر این اساس، ایجاد خواهد کرد.
 • از سازمان‌های مردم‌نهاد برتر در ارائه بهترین مشاوره‌ها توسط دبیرخانه به نحو شایسته‌ای تقدیر می‌شود.

ماده شش: فرآیند عضویت و همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد در دبیرخانه

 • دریافت و تکمیل درخواست عضویت در دبیرخانه از سوی سازمان‌های خواهان عضویت.
 • ارائه مستندات و مدارک ذکر شده در ماده پنج به دبیرخانه حداکثر تا 1 ماه بعد از تکمیل درخواست عضویت.
 • بررسی مستندات و معرفی سمن به کمیته‌های مرتبط با موضوع فعالیت و علاقمندی.
 • حضور و مشارکت فعال نمایندگان سمن در کمیته‌های دبیرخانه براساس آئین‌نامه داخلی هر کمیته.

ماده هفت: کمیته‌های تخصصی
کمیته تخصصی: شامل گروهی از سمن‌های عضو دبیرخانه و دارای مقام مشورتی که در یک موضوع فعالیت می‌کنند و به طور منظم در تعامل با یکدیگر هستند.

 1. یک کمیته با حضور حداقل 3 سمن تشکیل می‌شود
 2. از هر سمن تنها یک نماینده در هر کمیته (با حق رای) عضویت دارد که توسط مسؤول سمن به دبیرخانه معرفی می‌گردد
 3. کمیته با برگزاری انتخابات از میان اعضای خود یک نفر را به عنوان دبیر کمیته به مدت 6 ماه انتخاب نموده و به “دبیرخانه مشورتی سازمان‌های مردم‌نهاد” معرفی می‌گردد. دبیر کمیته مسؤول مستقیم پیگیری تعاملات میان اعضاء کمیته متبوع و دبیرخانه است. تداوم فعالیت دبیر هر کمیته منوط به تائید اعضای کمیته و دبیرخانه می‌باشد.
 4. با حضور و مشارکت سمن‌های عضو، هر کمیته تخصصی حداکثر تا 1 ماه پس از اولین جلسه کاری اقدام لازم به منظور تدوین اهداف و سیاست‌های کاری خود با اجماع و توافق می‌نماید.
 5. کمیته‌های تخصصی می‌توانند در ارائه یک مشاوره با توجه به موضوع، با یکدیگر همکاری کنند و دبیرخانه در صورت لزوم در حد توان زمینه همکاری کمیته‌ها را فراهم می‌آورد.
 6.  بررسی یک موضوع در یک یا چند کمیته به یکی از 2 طریق زیر صورت می‌گیرد:
  1. پیشنهاد یک موضوع توسط حداقل یکی از سمن‌های عضو دبیرخانه مشورتی
  2. ارجاع یک موضوع از گروه مشاوران شهردار تهران یا سایر سازمان‌های متقاضی به دبیرخانه
 7. تمامی سمن‌های عضو کمیته موظفند حتی المقدور در ارائه نظرات در مورد مسائل مطرح شده در کمیته‌ها شرکت نمایند. هر کمیته در تمام جوانب امور توسعه و مدیریت شهری مرتبط با موضوع کار آن، مشاوره خود را به صورت مکتوب و با امضای نمایندگان و مهر سمن‌های نظر دهنده به دبیرخانه مشورتی ارائه می دهد
 8. مشاوره آماده شده می‌تواند برای کسب حمایت بیشتر در اختیار سایر کمیته‌ها و اعضای دیگر قرار گیرد. دبیرخانه این تعامل را از هر طریق ممکن تسهیل می‌کند.
 9. هر کمیته موظف است در شش ماه یک بار مطابق با تقویم کاری دبیرخانه، یک گزارش ارزشیابی از فعالیت‌های سمن‌های عضو به همراه گزارش فعالیت‌های جمعی کمیته به دبیرخانه ارسال نماید.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media