Article

انجمن پژوهشگران ایرانکنشگران داوطلب – 19 مهرماه ۱۳۹۰

انجمن پژوهشگران ایران امسال و در خرداد ۱۳۹۰ نیز بر روال همه ساله خود به بررسی دیدگاه های مردم ایران نسبت به مهمترین مسائل روز اقدام نموده است
هدف این نظر سنجی آگاهی و ارزیابی دیدگاه ایرانیان به جنبش‌های آزادیخواهی اخیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است و در این زمینه تلاش شده است که شناسائی شود ایرانیان با توجه به عملکرد جامعه بین المللی در رابطه با تحولات اخیر و با در نظر گرفتن موارد فوق چه نگاه و خواستی به آینده ایران داشته اند و خواست های آنان برای آینده ایران چیست.
دستاوردهای اصلی نظر سنجی ۱۳۹۰ که به «جنبش های منطقه و تاثیر آن بر تحولات ایران» اختصاص پیدا کرده است را می توان به ترتیب زیر بیان داشت:

  • حمایت از تغییرات دموکراتیک در منطقه
  • تاکید براهمیت روش های بدون خشونت برای ایجاد تغییر
  • مخالفت با هر گونه حمله و دخالت نظامی و به هر دلیلی در ایران
  • عدم اعتماد به انگیزه حضور قدرت های بین المللی و باور بر اینکه منافع اقتصادی مهمترین هدف حضور در منطقه می باشد
  • با این وجود نیاز به حمایت بین المللی برای ایجاد تغییرات در ایران
  • ممنوع کردن سفرهای خارجی سران حکومت ، تحریم سیاسی برای مُنزوی کردن از زمره بیشترین و بالاترین خواست پاسخگویان بوده است
  • گزینه سوم فراهم کردن امکانات اینترنتی امن اختصاص پیدا کرد

در زمره نکات پایه ای و مهمی که می تواند چارچوب محکمتری را برای شناختی بیشتر فراهم آورد انجام بررسی هائی مشابه است که نیاز بدان هر روز بیشتر احساس می گردد. واقعیت اینست که اگر نتوانیم شناخت کاملی از شرایط زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه امان در اختیار داشته باشیم هر آنچه هم که تلاشی بی وقفه داشته باشیم قادر به برداشتن کوچکترین گامی در جهت آینده ای بهتر برای مردممان نخواهیم بود.
امید ما بر اینست که نتایج این بررسی نیز به مانند دیگر بررسی ها، فعالیت ها و تلاش های انجمن پژوهشگران ایران که هدف نهائی “منافع ملی ایران” را بالاترین خواستگاه خود می داند بتواند برای تمامی کسانیکه علاقمند به آینده مثبت و روشن برای ایران هستند بصورت ابزار با ارزشی برای گفتگو و برنامه ریزی مورد استفاده قرار گیرد.

متن گزارش اولیه به فارسی
متن گزارش اولیه به انگلیسی
– برای مصاحبه و اطلاعات بیشتر با این آدرس ایمیل تماس بگیرید: [email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media