Article

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی26 مهرماه 1390

کنشگران داوطلب- گزارش بررسی وضعیت موسسات و انجمن های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاز سوی دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس در مرداد ماه سال جاری منتشر شده است.در ابتدای این گزارش که نسخه ای از آن به دست مدرسه عرسه سوم رسیده است آمده است:

از دهه 1360 تا به امروز بیش از 38 موسسه در پیرامون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد و به عنوان بازوان اجرایی این وزارتخانه در امور تصدی گرایانه وارد شده اند.بر این اساس وزارتخانه سعی کرده بنا به قانون اهداف و وظایف خود به امور حاکمیتی بپردازد و وظایف اجرایی را با کمک این موسسات به انجام برساند.
در این گزارش میتوان مواردی همچون مطالب زیر یافت:

  1. اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تاسیس موسسات اقماری
  2. مبنای تاسیس
  3. ماهیت سازمانی
  4. منابع مالی
  5. موضوع فعالیت
  6. وابستگی سازمانی
  7. سیر زمانی تاسیس
  8. کمک مالی و …

متن کامل این گزارش را از آدرس زیر می توانید دریافت و مطالعه نمایید :

متن کامل گزارش بررسی وضعیت موسسات و انجمن های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media