Article

saman2کنشگران داوطلب
کارشناسان دبیرخانه مناطق ۲۲گانه روز شنبه ۹۲/۶/۱۶ در محل ستاد سمن‌ها شورای شهر تهران تشکیل جلسه دادند. در این جلسه محمدجواد روزبهانی دبیر و جانشین ستاد درباره وظایف کارشناسان دبیرخانه و ارتباط و همکاری آن‌ها با نماینده ستاد و مدیر مرکز خدمات اجتماعی توضیحاتی داد. وی از کارشناسان خواست مسئولین کمیته های تخصصی چهارگانه (مطالعات و آموزش، روابط عمومی و اطلاع رسانی، طرح و برنامه، نظارت و ارزیابی) توسط اعضای کمیسیون اجرایی با مدیریت مرکز خدمات اجتماعی مشخص شوند.

روزبهانی از برگزاری کارگاه آموزشی از اواخر آذرماه سال جاری خبر داد و اولین جلسه آن را کارگاه آشنایی با قوانین تشکلهای غیر دولتی در ایران و ارتباط با تشکل‌های بین المللی عنوان کرد. در ادامه دبیر ستاد طبق تعریف پهنه بندی مناطق به پنج پهنه از کارشناس دبیرخانه و معین مناطق پهنه‌ها خواست با هم جلساتی داشته باشند و از کارکردهای هم مطلع شوند. روزبهانی گفت: از جمله کارهایی که کارشناس دبیرخانه مناطق باید انجام دهد بهترین و فعال‌ترین تشکل‌های منطقه را معرفی کنند تا از آنها تجلیل شود و این تشکل باید مورد تائید مدیر مرکز منطقه باشد. همچنین در این نشست در خواست شد هر منطقه، یک نماینده خبری جهت تنظیم گزارشات و مستندسازی و کارکرد مناطق خود معرفی کند. در پایان مقرر شد جلسات کارشناس دبیرخانه چهارشنبه (۱۵روز یکبار) ساعت ۱۰ صبح برگزار شود.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media