Article

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهزنده باد جنبش اول ماه مه، زنده باد جنبش دادخواهي كارگري

اول ماه مه، روز جهاني كارگر، كه به پاسداشت ياد و خاطره تابناك كارگراني كه در حمله پليس شيكاگو به تظاهرات حق طلبانه كارگري حدود يكصدو بيست سال پيش كشته شدند، و از اين روي از سوي اتحاديه ها و سازمان هاي جهاني كارگري آن دوران به عنوان نماد اتحاد و همبستگي جنبش گسترده و دير پاي دادخواهي كارگران جهان پايه گذاري شده است.بر همه ي كارگران وزحمتكشان و همكاران شريف گرامي باد.

به مناسبت روز جهاني كارگر سنديكا ها و اتحاديه ها و سازمانهاي كارگري در كشورهاي مختلف تلاش ميكنند توجه وسيع افكار عمومي و رسانه ها را به دادخواهي كارگري افزايش داده و بر خلاف مراسم تبليغاتي حكومتي و دولتي ،بي عدالتي هاي اجتماعي را افشاء و به صورت اعتصاب، راه پيمايي،تجمع اعتراضي،گرد همايي،سرود خواني، اطلاعيه و ديگر روش ها، اعتراضات خود را اعلام و حقوق خود را طلب مي نما يند.و درهمين اين راستا ازعموم كارگران ايران دعوت مي شود سازمانهاي سنديكائي خود را ايجاد و در چنين روزهائي اعتراضات و خواست هاي خود را به مسئولان اعلام نمايند.

با اينكه تاريخ بزرگداشت اول ماه مه در ايران حدود صد سال سابقه دارد، اما متاسفانه به علت سركوب هاي پليسي،امنيتي و كارشكني هاي دولتي و بر خلاف ادعاهاي گوش خراش مسئولان در حمايت از كارگر و همچنين همگاني نبودن تعطيلي روز جهاني كارگر، تا كنون بزرگداشتي شايسته ي مقام ميليونها كارگرو زحمت كش ايراني در اول ماه مه برگزار نشده است.البته با وجود همه ي اين مشكلات و موانع گوناگون ،سنديكاي كارگران شركت واحد همواره با سخت كوشي و همدلي و اتحاد و پذيرش خطرات به سهم خود اين روز را گرامي داشته است.

سنديكاي كارگران شركت واحد همانند ديگر سنديكا هاي كارگري جهان كه خواسته ها و اعتراضات خود را در چنين روزي اعلام مي كنند،بخشي از مهمترين خواسته هاي خود را بدين شرح اعلام مي نمايد.

۱-آزادي فوري و بي قيد شرط آقاي رضا شهابي راننده زحمت كش شركت واحد و عضو هيئت مديره سنديكا از زندان و درمان وي تا سلامتي كامل وبازگشت بكار و پرداخت همه ي حق و حقوق معوقه ايشان از تاريخ بازداشت.

۲-بازگشت بكار فوري رانندگان زحمت كش شركت واحد آقايان حسن سعيدي ،وحيد فريدوني،ناصر محرم زاده،كه به علت پي گيري حقوق همكاران خود در سال گذشته باپرونده سازي و اعمال روش هاي غير قانوني از كار معلق شده و هم اكنون در شرايط سخت اقتصادي بسر ميبرند.

۳-رعايت شاَن و منزلت انساني كارگران و پايان بخشيدن به رفتارهاي غير قانوني پليسي امنيتي عليه فعاليت سنديكائي كارگران و آزادي همه ي زندانيان مدافع و فعال حقوق كارگري.

۴-تامين امنيت شغلي و جلوگيري از اخراج كارگران به ويژه فعالان حقوق كارگري و لغو قرادادهاي سفيد امضاء و موقت كارگري.

۵-تجديد نظر در حداقل دستمزد سال 92 متناسب با گراني كمر شكن و تورم روز افزون ، و تامين معاش خانواده در حد استانداردهاي يك زندگي انساني متناسب با نيازهاي خوراك،پوشاك،مسكن،بهداشت وآموزش وپرورش.

۶-جلوگيري از كار كودكان به ويژه در امور خدمات جمع آوري و باز يافت زباله توسط باندهاي خلاف كار و سازمانهاي خدماتي شهرداري كه روزبروز در حال گسترش است.

۷-پايان بخشيدن به تمامي بي عدالتي هاي مخالف حقوق انساني و اجراي بي كم و كاست حقوق مردمي كه ازسوي سازمانها و نهادهاي بين الملي و جوامع حقوق بشري به رسميت شناخته شده و رعايت آنها از وظايف حكومتگران مي باشد.

در پايان يادآورمي شود سنديكاي كارگران شركت واحد حق خود مي داند كه در صورت عدم رسيدگي عادلانه به خواست هايش توسط مسئولان داخل كشور،با همكاري سنديكاها و اتحاديه هاي جهاني و به استناد حقوق بين الملي كارگري شكايت هاي خود را در نشست سالانه سازمان جهاني كار مطرح و از طريق ارگان هاي اين سازمان پي گيري و احقاق حق نمايد.

با آرزوي گسترش عدالت آزادي و صلح جهاني

سنديكاي كارگران شركت واحد

اتوبوسراني تهران و حومه

اردیبهشت ۹۲

پیوند این مطلب در تارنمای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media