Article

 فرانک فرید، نویسنده و فعال مدنی

جـــرس۱۲ مهر ۱۳۹۰

در واکنش به ادامه بازداشت و ضرب و شتم فرانک فرید، نویسنده و فعال مدنی، بیش از ۶۵۰ تن از فعالان فرهنگی و اجتماعی آذربایجان و حامیان آنها، به همراه گروهی از فعالان جنبش زنان، طی بیانیه ای خواستار آزادی فوری وی شدند.

به گزارش تارنمای «تا قانون خانواده برابر»، در این بیانیه که چهره های شاخصی از پژوهشگران و فعالان ایرانی نیز آنرا امضا اکرده اند، همچنین خاطرنشان شده است “با توجه به همزمانی دستگیری وی با اعتراضات مردم آذربایجان که توام با دستگیری گسترده فعالین مدنی آذربایجان بوده، بیم آن می‌رود که فضای مشوش کنونی مانع هرگونه برخورد عادلانه با این زن فرهیخته شود.”

فرانک فرید شاعر، مترجم و نویسنده مدافع حقوق زن در ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۰ در تبریز در حالی دستگیر شد که اعتراض ‌های مدنی مردم آذربایجان به سیاست های غیرکارشناسانه ی دولت که منجر به خشک شدن دریاچهی ارومیه شده است، با سرکوب شدید مواجه شد.

وی پیش از آنکه از فعالین جنبش زنان آذربایجان باشد، سخنوری است که منویات درونیاش را با کلامی آهنگین بیان می کند و شاعری نام می گیرد که همچون ایپک (ابریشم- تخلص فرانک) روحیه ای لطیف و بس گرانمایه دارد.

فرانک فرید نویسنده ای است که دردها و محرومیتهای فرهنگی و اجتماعی زنان آذربایجان را با قلمش و گاه با کلام شیوایش به گوش همگان می رسانید و حال چه توجیهی وجود دارد برای دستگیری زنی که هر آنچه نوشته و گفته با مجوز رسمی منتشر شده است.

طی سی سالی که فرانک در عرصه های مختلف اجتماعی- فرهنگی حضور داشته، هیچگاه در دام تندرویهای کاذب اسیر نشده که این مسئله برمی گردد به روحیه ی فرهنگدوست وی و همین علاقه‌ مندی به مقولات فرهنگی بالاخص فرهنگ آذربایجان و تلاش در جهت اشاعه ی آن، باعث شده که او شخصیتی بسیار محترم در بین همه ی فعالین آذربایجانی اعم از اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشد.

اما اینک وی پس از سه دهه فعالیت مستمر اجتماعی – فرهنگی با ضرب و شتم دستگیر شده و در بازداشتگاه اطلاعات نیز از عادی ترین حقوق یک زندانی محروم می شود.

با توجه به همزمانی دستگیری وی با اعتراضات مردم آذربایجان که توام با دستگیری گسترده ی فعالین مدنی آذربایجان بوده، بیم آن می‌رود که فضای مشوش کنونی مانع هرگونه برخورد عادلانه با این زن فرهیخته شود.

با عنایت به موارد مذکور ما امضاءکنندگان ضمن محکوم کردن دستگیری و ضرب و شتم فرانک فرید، خواستار آزادی بدون قید و شرط ایشان هستیم.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media