Article

کانون نویسندگان ایرانچند روزی از برگزاری نمایشگاه کتاب تهران می‌گذرد، نمایشگاهی که نه تنها ناشران لغو مجوز شده‌ای چون «آگاه»، «بازتاب‌نگار»، «دیگر»، «کویر»، «نیکا»، بلکه نشر«چشمه»ی مجوزدار نیز از شركت در آن محروم شده‌اند. به گفته‌ی معاون فرهنگی وزارت ارشاد، «تخلفات» نشر چشمه چندان زیاد است كه كمیته تخلفات ناشران هیچ راهی جز صدور حكم محرومیت این ناشر از شركت در نمایشگاه نداشته است. هر آن‌كس كه با واژگان گردانندگان وزارت ارشاد از جمله معاون فرهنگی این وزارت ناآشنا باشد با شنیدن واژه‌ی «تخلفات» می‌پندارد كه این ناشر جرم بزرگی مرتكب شده است! حال‌آن‌كه، بر اساس شنیده‌ها، پرونده‌ای كه برای این ناشر تشكیل شده حاوی امتیازات منفی است كه او به علت تقاضای نشر كتاب‌هایی دریافت كرده كه وزارت ارشاد نه‌تنها انتشار بلكه حتی تقاضا برای انتشار آن‌ها را ممنوع کرده است! این «ابتكار» و «ركورد» تازه برای سانسور كتاب را باید به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت كرد؛ ابتكار و ركوردی كه محصول اجتناب‌ناپذیر سیاستی است كه كم‌ترین سنخیتی با حق مسلّم همگان برای بیان آزادانه‌ی آرا و عقاید خود ندارد.

از نظر كانون نویسندگان ایران موارد مورد استناد كمیته‌ی تخلفات ناشران، تا آن‌جا كه به نشر كتاب مربوط می‌شود، مصداق تخلف به شمار نمی‌آید و این‌ها همه بهانه‌هایی است برای اعمال فشار بیش‌تر بر ناشران مستقل. نشر كتاب و شركت در نمایشگاه كتاب حقِّ همه‌ی ناشران است از جمله ناشرانِ لغو مجوز شده و محروم از شركت در نمایشگاه. البته‌،‌ این نمایشگاه نیز دست پخت همان گردانندگان وزارت ارشاد است كه، همان‌گونه كه گفتیم، جز سانسور و جلوگیری از نشر آزادانه‌ی كتاب و مطبوعات ارمغانی برای مردم نداشته‌اند. این همان نمایشگاهی است که تا کنون و در همین چند روزی که از افتتاح آن گذشته است به گفته‌ی متولیِ اصلی آن ۱۲۰ عنوان و به گفته‌ی شاهدان صدها عنوان کتاب در آن جمع آوری شده است. با این همه، حق شركت ناشران حتی در چنین نمایشگاهی را نیز نمی توان و نباید از آنان دریغ داشت.

كانون نویسندگان ایران
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media