Article

سازمان مردم نهادکنشگران داوطلب

سازمانهای مردم‌نهاد به عنوان تشكل های غیر دولتی برای رسیدن به اهداف گوناگونی و معمولاً در جهت پیشبرد اهداف سیاسی یا اجتماعی اعضا در حركت هستند.

یكی از این تشكل های تاثیر گذار در جامعه تشكل های زیست محیطی است كه می تواند با فرهنگ سازی و افزایش مشاركت مردمی بهبود وضعیت محیط زیست را به ارمغان آورد.

با وجود اینكه تشكل های مردم نهاد تاثیر به سزایی در ارتقا ابعاد گوناگون جامعه دارند اما متاسفانه طی سال های اخیر كمرنگ شدن حمایت های مادی و معنوی از NGO ها موجب خلا فعالیتی این تشكل ها شد.

گفتنی است ادغام سازمان جوانان به عنوان یكی از نهادهای دارای صلاحیت، برای اعطا مجوز به ‘ان جی او ها’ با سازمان تربیت بدنی كه طی ماه های اخیر به وقوع پیوست، خلا فعالیتی تشكل های مردم نهاد را تشدید كرد.

لذا در حال حاضر مشكلات مالی تشكل های مردم نهاد و بلاتكلیفی تشكل های مردم نهاد پس از ادغام سازمان جوانان و تربیت بدنی را می توان مهم ترین عامل خلا فعالیتی و در حقیقت عدم فعالیت تشكل های مردم نهاد زیست محیطی در استان زنجان دانست.

مسئول آموزش اداره كل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به خلا فعالیتی NGO اهای زیست محیطی استان زنجان گفت: این تشكل های مردم نهاد به دلیل كمبود اعتبار با ركود فعالیتی مواجه اند.

‘عباس لطفی’ با بیان اینكه اغلب اعضای تشكل های مردم نهاد را جوانان و دانشجویان تشكیل می دهند اظهار كرد: تشكل ها ی مردم نهاد غیر انتفاعی و نیازمند كمك های مادی و معنوی هستند، اما متاسفانه این حمایت ها ناچیز است.

وی، كمبود منابع مالی اداره كل محیط زیست را از موانع حمایت از تشكل های زیست محیطی استان دانست و افزود: فعالیت های آموزشی و حمایتی همواره مستلزم اعتبارات ویژه است و اداره كل محیط زیست از این اعتبارات بی بهره می باشد.

مسئول آموزش اداره كل محیط زیست استان زنجان تعداد تشكل های مردم نهاد زیست محیطی استان زنجان را كه در اداره كل و سازمان جوانان به ثبت رسیده اند 15 تشكل اعلام و خاطر نشان كرد: با وجود اینكه 15تشكل زیست محیطی در سازمان جوانان سابق و اداره كل محیط زیست استان به ثبت رسیده فقط یكی از این تشكل ها فعال می باشد.

لطفی با تاكید بر تقویت و گسترش تشكل های مردم نهاد در حوزه زیست محیطی ابراز كرد: افزایش ناپایداری ها و تهدیدات زیست محیطی در كشور ، چاره اندیشی برای نجات محیط زیست در معرض خطر را ضروری كرده است.

مسئول آموزش اداره كل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به مزایای تقویت و گسترش تشكل های مردم نهاد زیست محیطی فراگیری و تاثیر گذاری را از ویژگی های بارز این تشكل ها برشمرد و گفت: سازمان محیط زیست استان زنجان با رویكرد توسعه فرهنگ زیست محیطی در صدد است از ظرفیت این تشكل ها بهره مند گردد.

لطفی افزود: بهره مندی از ظرفیت تشكل های مردم نهاد فراگیرتر و كم هزینه تر است و با توجه به اینكه این تشكل ها در بطن جامعه قرار دارند بستر مناسب تری برای ترویج فرهنگ زیست محیطی محسوب می شوند.

یكی از اعضای NGO زیست محیطی زنجان نیز گفت: از زمانی كه سازمان جوانان و تربیت بدنی ادغام شده تشكل های مردم نهاد در بلاتكلیفی به سر می برند.

‘فرشته بخشی نژاد’ عضو تشكل مردم نهاد ‘طلوع سبز’ با اشاره به مشكلات پیش روی این تشكل ها،‌گفت: متاسفانه در ایران NGOها اجازه فعالیت اقتصادی و انتفاعی ندارند ،همین امر سبب شده در تامین مخارج خود با كمبو د منابع مالی مواجه شوند.

وی یادآور شد: تشكل های مردم نهاد در كشور های توسعه یافته امكان فعالیت های اقتصادی را دارند و می توانند فعالیت های خود را در سطح بین المللی گسترش دهند، این در حالیست كه در كشور ما این تشكل های مردم نهاد همواره با محدودیت مواجه هستند.

بخشی نژاد، نقش تشكل های مردم نهاد را درفرهنگ سازی و جهت دهی به جامعه مهم دانست و افزود: تاثیر ی كه یك تشكل مردم نهاد می تواند داشته باشد، هیچ نهاد دولتی نخواهد داشت.

وی با اشاره به سابقه NGO زیست محیطی ‘طلوع سبز’ گفت: این تشكل مردم نهاد زیست محیطی طلوع سبز در سال 88 مجوز فعالیت اخذ كرده و به صورت تخصصی در حوزه حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست فعالیت كرده است.

این فعال زیست محیطی تعداد اعضای NGO را 300 نفر اعلام وابراز كرد: این تشكل با برگزاری دوره های آموزشی و ارتباط با سایر تشكل های زیست محیطی كشور بر فرهنگ سازی و جلب مشاركت های مردمی متمركز شده بود.

وی خاطر نشان كرد: در حال حاضر این NGO و سایر تشكل های زیست محیطی استان در خلا فعالیتی به سر می برند.

گزارش: سولماز شهبازی

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media