Article

کنشگران داوطلب- دوشنبه بیست و دوم خردادماه

ریو+۲۰ - کنفرانس سازمان ملل درباره‌ی توسعه‌ی پایداراجلاس ریو+۲۰ در تاریخ ۲۲ – ۲۰ ژوئن ۲۰۱۲ برابر با ۳۱ خرداد الی ۲ تیرماه سال جاری در شهر ریو دو ژانیروی برزیل برگزار می‌شود. ریو+۲۰ – نام اختصاری برای کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه توسعه پایدار است. این اجلاس از بزرگ‌ترین و معتبرترین گردهمایی سازمان ملل متحد در زمینه توسعه پایدار می‌باشد، با عناوینی همچون «اجلاس ریو»، و «اجلاس زمین» شناخته می‌شود. اولین اجلاس آن در سال ۱۹۹۲ در شهر ریودوژانیروی برزیل برگزار شد و در آن نماینده‌هایی از ۱۷۲ کشور و ۲۴۰۰ نفر از سازمان‌های غیر دولتی (NGO) از اقصی نقاط جهان شرکت نمودند.

سازمان ملل متحد پس از بیست سال بعد از تشکیل اجلاس سران زمین ۱۹۹۲ در ریو، که کشورها در آنجا دستور کار ۲۱ – دستورالعملی برای تفکر دوباره درباره رشد اقتصادی، ارتقای برابری اجتماعی و حصول اطمینان از حمایت از محیط زیست – را تصویب کردند، بار دیگر دولت‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی، مؤسسات و گروه های عمده بین‌المللی را گرد هم می‌آورد تا درباره مجموعه ای از تدابیر هوشمندانه توافق کنند که می‌تواند با حمایت از مشاغل شرافتمندانه، انرژی پاک و استفاده عادلانه تر و بادوام تر از منابع، فقر را کاهش دهد. از این رو بسیاری از کارشناسان معتقدند ریو+۲۰ فرصتی برای فاصله گرفتن از روال عادی و اقدام برای خاتمه دادن به فقر، رسیدگی به ویرانی‌های محیط زیست و ایجاد پلی به آینده است.

از زمان برگزاری این اجلاس در سال ۱۹۹۲، مردم جهان به این حقیقت پی بردند، توسعه پایدار تنها با حضور دولت‌ها به اهداف خود دست نخواهد نیافت و نیاز است که تمام بخش‌های جامعه، بخش خصوصی و سازمان‌های جامعه مدنی و همه اقشار و گروه های اجتماعی مردم از جمله، کشاورزان، کارمندان، تجار، دانش آموزان، دانشجویان، محققان، اساتید دانشگاه‌ها و… در این زمینه مشارکت فعال داشته باشند. با توجه به این موضوع و دستورالعمل – ۲۱(Agenda21) نه گروه اصلی و مهم(Major Groups) تشکیل شدند که عبارتند از: «تجارت و صنعت، کودکان و جوانان، کشاورزان، افراد بومی، مقامات محلی، سازمان‌های غیردولتی، نهادهای علمی و تکنولوژی، زنان، کارگران و سندیکای کارگری» با هدف دستیابی به توسعه پایدار از بزرگ‌ترین رویدادها در دو دهه گذشته است، شناسایی علل بروز رکود و بحران‌های اقتصادی در دهه های گذشته و تلفیق مباحث اقتصادی با معیارهای زیست محیطی در جهت کاهش این بحران‌ها می‌باشد که تحت عنوان «اقتصاد سبز برای کاهش فقر» به عنوان یکی از دو موضوع اصلی در دستور کار ریو+۲۰ قرار گرفته است. همچنین با توجه به ضرورت نهادینه شدن توسعه پایدار در تمامی برنامه های توسعه ای ملی، منطقه ای و بین‌المللی کشورها و لزوم ایجاد چارچوب جهانی مشخص برای این مهم،‌ «چارچوب نهادینه توسعه پایدار» و هدایت حاکمیت جهانی به سوی «حاکمیت بین‌المللی زیست محیطی» دیگر دستور کار اجلاس ریو+۲۰ اعلام گردید.

اجلاس ریو+۲۰ در تاریخ ۲۲-۲۰ ژوئن ۲۰۱۲ برابر با ۳۱ خرداد الی ۲ تیرماه سال جاری در شهر ریو دو ژانیرو برزیل برگزار می‌شود و جمعی از سازمان‌های غیردولتی ایرانی قصد دارند در این اجلاس حضور یافته و ضمن تبادل تجربه، و دسترسی به دستاوردهای دیگر کشورها، دستاوردهای ایران را نیز در این حوزه در اختیار سایر شرکت کنندگان قرار دهند.

موسسه مطالعات و تحقیقات زنان، موسسه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی، زنان طرفدار توسعه پایدار، دفتر توسعه محلی عودلاجان، انجمن زنان مبارز مسلمان از جمله سازمان‌های غیردولتی هستند که قصد شرکت در این اجلاس را دارند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media