Article

مرکز اسناد حقوق بشر ایراندر سال 2011 جهان شاهد حضور میلیونی مردمی بود که در سرا سر دنیا به گونه ای مسالمت آمیز حقوق بشر و آزادی های مدنی خود را مطالبه کردند. با آن که کم تر از جمعیت میدان تحریر قاهره یا راهپیمایی های مرکز تونس به چشم آمدند، مردم ایران امروز به فشارهای خود برای تغییر و فریاد خود برای دفاع از حقوق خود آن گونه که در بیانیه ی جهانی حقوق بشر مندرج است ادامه می دهند.
با کمک رسانه های اجتماعی و فناوری، مردم ایران به نیرو های توانمندی برای تعیین سرنوشت حقوق بشری خود تبدیل شده اند. مرکز اسناد حقوق بشر ایران بر این باور است که اطلاعات قدرت است. پس برای نشانه گذاری روز جهانی حقوق بشر، روز گرامیداشت تصویب بیانیه ی جهانی حقوق بشر بوسیله ی مجمع عمومی سازمان ملل در 19 آذر 1327، این مرکز مفتخر است نسخه ویدیویی راهنمای جمع آوری مدارک نقض حقوق بشر در ایران را منتشر کند.
این راهنما آموزش های ساده ای برای شناخت موارد نقض حقوق بشر و مستند سازی مناسب آنها از طریق جمع آوری اسناد، تصاویر و شهادت ها ارائه می کند. راهنمای مرکز اسناد حقوق بشر ایران دارای موارد استفاده ی بین المللی است و مواد آن در گستره ای از جمع آوری اسناد بحران نقض ادامه دار حقوق بشر در سوریه تا کارگاه های عدالت انتقالی در سریلانکا مورد استفاده قرار گرفته است.
لطفا این راهنما را منتشر کنید و به یاد داشته باشید که در تلاش جهانی ایرانیان برای دفاع از حقوق بشر اطلاعات قدرت است.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media