Article

 انجمن بين المللی روزنامه نگاران مستقل ايرانیکنشگران داوطلب
19 بهمن ماه 1390

شورای مؤسس انجمن بين المللی روزنامه نگاران مستقل ايرانی با صدور بیانیه ای نسبت به در خطر بودن جان روزنامه نگاران ایرانی ، به خصوص در ماه های اخیر ابراز نگرانی کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است :

در ماههای اخير ده‌ها تن از روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای در داخل کشور بازداشت شده‌اند، بسياری نيز مورد تهديد قرار گرفته يا برای مدتی سربه نيست شده‌اند.
ايران هم اکنون يکی از بزرگ‌ترين زندان‌های روزنامه نگاران در جهان با نزديک به پنجاه روزنامه نگار زندانی است.

ما تهديد‌ها و مخاطرات تنها روزنامه نگاران داخل کشور را تهديد نمی‌کند، بلکه بسياری از روزنامه نگاران ايرانی در خارج از کشور بطور دائم در سايه تهديد و ارعاب ماموران جمهوری اسلامی قرار دارند. در يکی از تازه‌ترين موارد، يکی از روزنامه نگاران بخش فارسی بی‌بی سی پس از آنکه خواهرش توسط ماموران امنيتی در تهران به گروگان گرفته شد، ناچار به تن دادن به بازجويی از طريق گفتگو (چت) تصويری شده است.

از زمان نمايش انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۰۹ صد‌ها روزنامه نگار ايرانی بازداشت يا از اشتغال به حرفه خود بازمانده‌اند. برخی نيز رسما به حکم دادگاه از فعاليت مطبوعاتی منع شده‌اند، برخی از بيم بازداشت و شکنجه و واداشته شدن به اعترافات دروغين تلويزيونی پنهان شده و برخی نيز به ناچار کشور را ترک کرده‌اند.

در سی و سه سال گذشته فارغ از حاکميت هر يک از جناح‌های موجود درون رژيم ديکتاتوری مذهبی، روشنفکران هنرمندان و نويسندگان با وجود سرکوب لجام گسيخته و کشتار مخالفان در دهه شصت، ترور روشنفکران در دهه هفتاد و افزايش سرکوب‌ها و احکام قضايی در دهه هشتاد همواره در سخت‌ترين شرايط به مبارزه برای آزادی بيان ادامه داده‌اند اما در ماههای اخير شاهد افزايش خفقان و محدوديت‌ها بوده‌اند.

بسياری از سينماگران از فعاليت سينمايی بازداشته شده‌اند و برخی نيز کشور را ترک کرده‌اند. در دو سال گذشته همچنين برخی از سينماگران و مستندسازان بازداشت شده و يا در معرض بازگشت به زندان قرار دارند.

در همين حال خانه سينما يعنی مجمع صنفی هزاران عضو خانه سينما از سوی دولت منحل اعلام شده است.

در چند هفته اخير شدت گرفتن بازداشت روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای که به نظر می‌رسد برای پرونده سازی و تبليغات تازه‌ای در آستانه نمايش انتخاباتی ديگری در جمهوری اسلامی باشد، سبب نگرانی همه روزنامه نگاران ايرانی شده است.

ما از نهادهای روزنامه نگاری، مدافع آزادی بيان و حقوق بشر می‌خواهيم تا هرچه سريع‌تر نسبت به اين گونه بازداشت‌ها، شکنجه، گروگانگيری و ايجاد رعب و وحشت در ميان فعالان رسانه‌ای ايرانی واکنش نشان داده و از طريق اعمال فشارهای سيستماتيک و عملی از جمله درخواست اخراج نمايندگان جمهوری اسلامی از تمام نهادهای بين المللی از جمله اتحاديه راديو- تلويزيونهای آسيا-اقيانوسيه و يونسکو، به حمايت از روزنامه نگاران، هنرمندان، سينماگران و فعالان رسانه‌ای که توسط اين رژيم به گروگان گرفته شده‌اند، برخيزند.

شورای موسس انجمن بين المللی روزنامه نگاران مستقل ايرانی با تمام توان و قوا در کنار همکاران خود در داخل و خارج از کشور ايستاده و از خواسته‌های برحق آنان از جمله تامين آزادی بيان و امنيت حرفه‌ای حمايت می‌کند.

شورای موسس انجمن بين المللی روزنامه نگاران مستقل ايرانی
هفتم فوريه ٢٠١٢- هجدهم بهمن ١٣٩٠
[email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media