Article

itf logoکنشگران داوطلب –

زنان، گردانندگان جهان

کتاب مرجع برای مسؤلین اتحادیه های کارگری در صنعت حمل و نقل

از انتشارات فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل( آی.تی.اف )

این کتاب برای گروه های نامبرده در زیر نوشته شده است:

  • گروه های مسوول عقد قرارداد جمعی
  • فعالان زن کارگر در بخش های حمل ونقل
  • مربیان اتحادیه ها و کمیته های آموزشی در سازمان های وابسته به آی.تی.اف

از این کتاب می توان برای اهداف مختلف استفاده کرد.بدیهی است که هر اتحادیه اولویت های متفاوتی دارد. می توانید انعطاف پذیر باشید و از این کتاب بخشی که سازگار و متناسب بانیازهای شما است را انتخاب کنید.
این کتاب راهنمای عملی به اتحادیه های کارگری حمل ونقل ارائه می دهد. هدف و تاکید اصلی این کتاب بر مسائل زنان کارگر برای عقد قرارداد دسته جمعی است. هر بخش شامل یک دستور العمل برای مذاکره کنندگان و فعالان و نیز سوالاتی برای بحث است. ما توجه خود را معطوف به تجربه زنان کارگر در کشورهای مختلف کرده ایم. این نمونه های بین المللی برای افزایش آگاهی و نیز برانگیختن تفکر اساسی جدیدی در میان اعضای اتحادیه شما استفاده می شود.
گروه های چانه زنی دسته جمعی می توانند از این کتاب برای آمادگی در مذاکرات با مدیریت استفاده کنند. هر بخش اطلاعاتی درباره مباحث مختلف مربوط به چانه زنی جمعی در بر دارد.همچنین، اطلاعاتی پیرامون تجارب زنان کارگر، کنوانسیون های بین المللی و قوانین ملی وجود دارد. در هر بخش نمونه هایی ازعملکرد خوب اتحادیه ها شامل عبارات و جملات الگووار در قراردادهای دسته جمعی گنجانده شده است. پاسخ به سوالاتی که در پایان هر بخش وجود دارد به شما کمک می کند استراتژی مذاکره را تدوین کنید.زنان در بسیاری از گروه های چانه زنی دسته جمعی جایی ندارند. شاید زنان کارگر بخواهند از این کتاب برای نفوذ در دستورکار یا موضوع مذاکره اتحادیه خودشان استفاده کنند.
شما می توانید در محل کار خود گردهم آیید یا با دیگر زنانی که عضو اتحادیه های شما هستند ملاقات کنید. بخش هایی را که با اولویت های شما همخوانی دارد انتخاب کنید و آنها را با یکدیگربخوانید. درباره پرسش های پایانی هر بخش که به شما کمک میکند تا اهداف و پیشنهادهای خود را تدوین و تنظیم کنید،بحث کنید.
این کتاب می تواند برای افزایش آگاهی اعضای اتحادیه ها ونیز به عنوان منبع برنامه های آموزشی استفاده شود.

 نسخه پی دی اف  کتاب ” زنان گردانندگان جهان “جهت دریافت و مطالعه.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media