Article

سازمان های مردم نهادمجلس هشتم پس از دو سال مطالعه و بررسي طرحي جامع ساماندهي سازمانهاي مردم نهاد را آماده كرد كه با مخالفت نمايندگان سمن ها و اختلاف نظر با دولت مواجه و قرار شد اين طرح تصحيح و با ماهيت مردمي بودن نوشته شود. حالا اين طرح بزرگ پس از تدوين نهايي توسط مركز پژوهشها ديگر به مجلس باز نگشت و به فراموشي سپرده شده است.

سازمانهاي مردم نهاد يا همان “سمن” قدمتي چند صد ساله در ايران دارد. از ايجاد هيئتهاي مذهبي، بنيادها و موسسات خيريه تا ايجاد نهادهاي مردمي دوستدار محيط زيست كه بنياد تمامي اين نهادها مردمي بوده و به صورت غيرانتفاعي خدمات اجتماعي ارائه مي كردند.

در حالي بيش از ۲۵ هزار سازمان مردم نهاد در كشور فعال هستند كه هركدام از سازمانهاي متعددي مجوز فعاليت گرفته اند. از جمله این سازمانها مي توان به سازمان ملي جوانان، نيروي انتظامي، وزارت كشور، سازمان بهزيستي، استانداريها و حتي وزارت علوم براي صدور اين مجوزها اشاره كرد. طبيعتا افزايش تعداد سازمانهاي مردم نهاد با تخلفات زيادي همراه بود كه مي توان به سوء استفاده از نام و جايگاه موسسات خيريه، صندوقهاي قرض الحسنه، پولشويي و فعاليتهاي سياسي زير سايه NGO ها اشاره كرد. در كنار اين تخلفات برخي موازي كاريها هم ماهيت نهادهاي مردمي را زير سوال برد چرا كه به عنوان نمونه برخي موسسات خيريه از سازمان بهزيستي و برخي از وزارت كشور و گروهي هم از نيروي انتظامي مجوز مي گرفتند و نظارت بر عملكرد اين نهادها كاري دشوار بود.

از اين رو فراكسيون سازمانهاي مردم نهاد در مجلس هشتم شكل گرفت تا با ارائه طرحي جامع به اين نابساماني خاتمه دهد. اين طرح موجب مي شد تا تمامي اين سازمانها يكپارچه شده و نظارت بر فعاليت اين سازمانهاي مردمي هدفمند شود. همچنين از موازيكاري در ارائه مجوزهاي لازم هم جلوگيري شود.

از سرانجام طرح ساماندهي NGO ها خبري ندارم

زهره الهيان عضو فراكسيون سازمانهاي مردم نهاد مجلس هشتم كه مدت دو سال روي طرح ساماندهي سازمانهاي مردم نهاد مطالعه و تحقيق كرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در مجلس هشتم طرح نهايي شد ولي به دليل اختلاف نظر ميان دولت و سازمانهاي مردم نهاد طرح مسكوت ماند و قرار شد بررسي بيشتري شود.

وي افزود: بر اين اساس طرح جديدي آماده شد كه رويكرد آن بيشتر مردمي و تقويت مشاركت مردمي را در بر داشت و توسط مركز پژوهشهاي مجلس و فراكسيون ايثارگران چكش كاري شد.

الهيان كه اكنون در وزارت خارجه مشغول به كار است مي گويد: از سرانجام اين طرح نهايي بي اطلاع هستم ولي مي دانم كه قرار بود در كميسيون اجتماعي و شوراها تصويب شده و به مجلس ارائه شود.

پيگيريها برای این طرح بزرگ بي نتيجه بود چرا كه اعضاي كميسيون اجتماعي و شوراها از سرانجام اين طرح ابراز بي اطلاعي كردند.

محسن عليمرداني كميسيون اجتماعي: در مورد اين طرح اطلاعي ندارد.
شهروز افخمي كميسيون اجتماعي: در مورد اين طرحي چيزي نشنيده ام و اطلاعي ندارم.
محمد اسماعيل سعيدي كميسيون اجتماعي: در مورد اين طرح بي اطلاع هستم.
محمد ابراهيم رضايي كميسيون شوراها: همچين طرحي مطرح نيست و براي دوره قبل مجلس بوده است!

وقتي كه طرح مسكوت شد

علي صابونچي نمانيده سازمانهاي مردم نهاد در وزارت كشور در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: با تمامي اما و اگرها بالاخره يكي از مواد اين طرح تصويب شد. ولي برخي موارد آن با ايراداتي همراه بود كه اين كار موجب شد تا طرح سر از معاونت تنقيح قوانين و مقررات مجلس سر در آورد. اين معاونت هم كلا بخشي از طرح را به دليلي مغايرت با قانون حذف كرد و بخشهاي ديگر را تصحيح كرد كه اين بار رئيس مجلس گفت: كلا اين طرح ايرادات زيادي دارد، در بخشي كليات آمده و در بخشي ديگر جزئيات! بعد دوباره طرح به كميسيون اجتماعي رفت تا اينكه قرار شد فعلا مسكوت بماند تا انتخابات مجلس نهم تمام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، يك منبع آگاه مي گويد: مخالفت دولت با اين طرح موجب شد طرح مسكوت بماند. حالا هم هيچ خبري از اين طرح نيست. ولي شنيده شده است كه مركز پژوهشهاي مجلس خودش دارد طرحي نو و جديد مي نويسد!

هر چند اقدام مركز پژوهشهاي مجلس قابل تامل است ولي سوال اينجاست كه واقعا بعد از اتمام يك دوره مجلس چه بلايي سر طرح هاي تدوين شده و مطالعه شده مي آيد؟

گزارش از سيدهادي كسايي زاده

پیوند این مطلب در تارنمای خبر گذاری مهر

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media