Article

سازمان عفو بین المللسازمان عفو بين‌الملل با انتشار بيانيه ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ايران خواست به حق آزادی اجتماعات احترام بگذارند و به راهپيمايی مسالمت‌آميز ۲۵ بهمن در ايران اجازه برگزاری بدهند.
شورای هماهنگی راه سبز اميد در بيانيه ای از «همراهان جنبش سبز» ايران خواسته است روز ۲۵ بهمن‌ماه، در تهران و شهرستان‌ها در راهپيمايی سکوت شرکت کنند.
شورای هماهنگی راه سبز اميد مناسبت اين «پياده‌روی سکوت» را «سالگرد حضور خيابانی مردم به دعوت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و همچنين سالگرد آغاز زندان خانگی» اين دو رهبر مخالفان عنوان کرده است.

اردشير امير ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز اميد، در این مورد گفت: «ما نگرانی بسيار جدی‌ای در مورد سلامتی آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد و همچنين آقای کروبی داريم و می خواهيم که تضمين کافی در اين مورد وجود داشته باشد که پزشکان مستقل بتوانند آنها را معاينه کرده و اين اطلاعات را در اختيار خانواده آنان قرار بدهند و خانواده آنها هم اين حق و آزادی عمل را داشته باشند که آن اطلاعات را در اختيار مردم ايران قرار دهند.»

روز ۲۵ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ به دعوت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی تظاهراتی در تهران و چند شهر ديگر ايران در حمايت از قيام مردم مصر و تونس برگزار شد که طی آن، به گفته مقام های جمهوری اسلامی، دو نفر کشته و ده‌ها تن بازداشت شدند.

سازمان عفو بین الملل  در بیانیه ای که روز جمعه منتشر کرده، می گويد با نزديک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس در دوازدهم اسفندماه، سرکوب در ايران افزايش يافته است.
این سازمان که مقرش در لندن است، همچنين می گويد طبق گزارش هايی در يک ماه گذشته ۴۹ نفر از اقليت عرب زبان، دستکم در سه شهر خوزستان بازداشت شده اند.

گزارش های رسيده حاکی است که نيروهای امنيتی و انتظامی ايران در دو هفته گذشته با يورش به مناطق عرب نشين در شوش، حميديه و اهواز ۴۹ نفر را بازداشت کرده اند.
بر پايه اين گزارش ها، سه نفر از بازداشت شدگان به نام های ناصر آلبوشوکه درفشان، محمد کعبی و رضا مغامسی به دليل «جراحات ناشی از شکنجه» در زندان کشته شده اند.
گفته می شود اين بازداشت‌ها در ارتباط با تبليغ برای ترغيب مردم به تحریم انتخابات اسفندماه مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media