Article

بان کی مونکنشگران داوطلب

بیستم آذرماه 

پیام «بان‌ کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر :
فعالیت آزادانه گروه‌های جامعه مدنی در کشورهای مختلف عملکرد خوب هر ملتی را نشان می دهد و سازمان ملل متحد از سرکوب آنها در برخی کشورها اظهار تاسف می‌کند.

امروز دهم دسامبر مصادف با روز جهانی حقوق بشراست. اعلامیه جهانی حقوق بشر  در روز ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این “اعلامیه” در جوهر خود  دستاوردی جهانی برای تمام افراد جوامع بشری با فرهنگ ها، نژادها و ادیان گوناگون است. از آن پس، روز دهم دسامبر توسط سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی حقوق بشر برسمیت شناخته شده و همه ساله پیرامون این روز برنامه های متنوعی توسط این سازمان و نهادهای مربوطه در گوشه و کنار جهان برگزار میشود و از تمامی کشور های عضو و سازمان های جامعه مدنی درخواست شده تا در جهت پیشرفت و ترویج موازین شناخته شده حقوق بشر منبطق بر بیانیه جهانی حقوق بشر تلاش نمایند.
بهمین منظور هرسال دبیر کل سازمان ملل متحد در دهم دسامبر، طی پیامی از تمامی کشور های جهان در خواست می کند تا در توسعه و تکامل فرهنگ حقوق بشر که تأمین کننده آزادی، امنیت و صلح همگانی برای تمامی شهروندان کشورهای جهان است تلاش نمایند. علیرغم تلاش های جهانی برای پیشبرد موازین حقوق بشر، برخی از کشورهای جهان از جمله ایران از ناقضین مستمر و سازمانیافته حقوق بشر به شمار می روند.
در بخشی از پیام امسال «بان‌ کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی حقوق بشر آمده است: حق شنیده شدن در اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده است و به طور کامل در قوانین بین المللی به خصوص در ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یکپارچه شده است.
دبیر کل سازمان ملل متحد در این پیام تاکید کرد: هر کس حق دارد که صدایش شنیده شود و برای شکل دادن به تصمیمات، جامعه خود را تحت تاثیر قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه طی قرن گذشته، پیشرفت های غیرقابل انکار در طول مسیر در این مسیر صورت پذیرفته است، افزود: برغم آن، تعداد بسیار زیادی از گروه ها و افراد با موانع بسیار زیادی مواجه هستند.
بان کی مون در پیام خود ادامه داده است: زنان تقریبا در همه جا حق رای دارند اما هنوز شدیدا در مجالس تصمیم گیری فرآیندهای صلح، در پست‌های ارشد دولتی و در سایر تصمیم گیری ها نادیده گرفته می شوند.
دبیر کل سازمان ملل متحد آورده است: مردم بومی اغلب با تبعیض روبرو بوده و حقوق آنان انکار می‌شود و فرصت لازم برای استفاده کامل از حقوق خود را نداشته و نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
بان کی مون در ادامه پیام خود آورده است: اقلیت‌های مذهبی و قومی و نیز افراد مبتلا به معلولیت و یا کسانی که با گرایش های مختلف جنسی و یا عقاید سیاسی هستند غالبا از حقوق خویش محروم بوده و در نهادهای کلیدی و فرآیندهای تصمیم گیری دخالت داده نمی شوند.
وی با بیان اینکه نهادها باید به نمایندگی از جوامع در تنوع بخشی و شنیده شدن صدای آنان تلاش نمایند، آورده است: به طور کلی، در نقاط مختلف جهان، تهدیدهای هشدار دهنده به دستاوردهای سخت برنده در حکومت های دموکراتیک تبدیل شده و در برخی از کشورها، گروه‌های جامعه مدنی با فشار و سختی هایی در حال رشد بوده و با محدودیت های زیادی مواجه هستند.
وی با بیان اینکه قانون تکلیف همگان را مشخص کرده، آورده است: به طور خاص هدف قرار دادن سازمان های جامعه مدنی تقریبا عملی شدن آن را غیر ممکن ساخته و متاسفانه با قهرمانان دموکراسی مقابله می‌شود. همه ما باید با این انحراف مقابله کنیم.
بان کی مون با بیان اینکه تصویب حقوق جدید و یا حذف قوانین ناعادلانه همیشه کافی نیست، افزوده است: در بسیاری از موارد، تبعیض همچنان ادامه دارد در عمل، ایجاد موانع و بینش است که می‌تواند بر سختی‌ها غلبه کند.
وی افزوده است: فعالیت آزادانه گروه‌های جامعه مدنی در کشورهای مختلف عملکرد خوب هر ملتی را نشان می دهد و سازمان ملل متحد از سرکوب آنها در برخی کشورها اظهار تاسف می‌کند.
بان کی مون با بیان اینکه در این روز حقوق بشر، سازمان ملل متحد ضمن برجسته کردن حق شرکت و استفاده آنان از حقوق خود جهت آزادی بیان و عقیده و داشتن مجامع و تشکیل جمعیت های مسالمت آمیز تاکید می‌کند، افزوده است: قوانین بین المللی در این مورد روشن هستند مهم نیست که شما و یا جایی که شما زندگی می کنید، تعداد صدا زیاد باشد در این روز، با ما متحد شوید برای دفاع از حق خود به شنیده شدند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigation

Social Media