Tag: اتحادیه اروپا در روز 3 اکتبر 2011 (11 مهر 1390) گزارش سالیانه خود را در باره وضع حقوق بشر در سال 2010 را منتشر کرد.در این گزارش بخشی به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته و در این بخش

بیانیه مطبوعاتی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در باره گزارش اتحادیه اروپا در مورد وضع حقوق بشر در ایران و مجازات اعدام

18 مهر 1390 اتحادیه اروپا: حکومت ایران باید اجرای حکم اعدام را متوقف و مجازات اعدام را ملغا کند ایران در طول سال 2010، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه های عمومی و اقدامات مختلف در تهران و پایتخت های کشورهای اروپایی، از ایران خواستار رعایت تعهدات بین المللی حقوق...

Navigation

Social Media