Tag: احمد شهید،نخستین ارزیابی خود را از وضع حقوق بشر در ایران را منتشر کرد.

گزارش احمد شهید از وضع حقوق بشر ایران

23 مهر 1390 عصر جمعه گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، منتشر شد. این سند نخستین ارزیابی آقای شهید از وضع حقوق بشر در ایران است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه فروردین گذشته به تعیین یک گزارشگر ویژه برای ایران...

Navigation

Social Media