Tag: انجمن حمایت از حقوق کودکان با انتشار نامه ای سرگشاده، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده و ضمن مقصر دانستن وی در حادثه آتش سوزی مدرسه دخترانه روستای شین آباد که منجر به فوت و آسیب دیدگ

نامه سرگشاده انجمن حمایت از حقوق کودکان به وزیر آموزش و پرورش ؛ آقای وزیر؛ این بار استعفا دهید

انجمن حمایت از حقوق کودکان با انتشار نامه ای سرگشاده، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده و ضمن مقصر دانستن وی در حادثه آتش سوزی مدرسه دخترانه روستای شین آباد که منجر به فوت و آسیب دیدگی شدید محصلین این مدرسه گردید، خواهان استعفای وی...

Navigation

Social Media