Tag: به مناسبت ۱۶ آذر ماه، روز دانشجو، شیرین عبادی برندۀ صلح نوبل و سه گروه حقوق بشریِ شورای دفاع از حق تحصیل، عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران در کنار یکدیگر و هم‌صدا با هم از مسئولان ایران می‌خواهند تا ف

بیانیه مشترک شورای دفاع از حق تحصیل، عفوبین الملل، عدالت برای ایران و شیرین عبادی

به مناسبت ۱۶ آذر ماه، روز دانشجو، شیرین عبادی برندۀ صلح نوبل و سه گروه حقوق بشریِ شورای دفاع از حق تحصیل، عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران در کنار یکدیگر و هم‌صدا با هم از مسئولان ایران می‌خواهند تا فوراً و بدون قید و شرط همۀ زندانیان سیاسی...

Navigation

Social Media