Tag: حدود 280 تن از فعالان فرهنگی و اجتماعی در حمایت از مرضیه وفامهر زن سینماگر زندانی و نیز در اعتراض به حکم وی، بیانیه ای را منتشر کرده اند

مجازاتی بر پیکر سینمای مستقل(بیانیه جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی در حمایت از مرضیه وفامهر )

29 مهرماه 1390 کنشگران داوطلب-حدود 280 تن از فعالان فرهنگی و اجتماعی در حمایت از مرضیه وفامهر زن سینماگر زندانی و نیز در اعتراض به حکم وی، بیانیه ای را منتشر کرده اند . متن بیانیه و امضاها به شرح زیر است: مجازاتی بر پیکر سینمای مستقل مرضیه وفامهر،...

Navigation

Social Media