Tag: در راستای تلاش برای جلب توجه جامعۀ جهانی به کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ ، و تصدیق علنی ظلم و رنج قربانیان و بازماندگانشان،بنیادعبدالرحمن برومند برای نخستین بار میزبان سمپوزیمی شد که با همکا

“گزارش بنیاد برومند از سمپوزیوم ” دور باطل خشونت دولتی و مصونیت کیفری

3 دی ماه 1390 گزارش سمپوزیوم “پایان دادن به دور باطل خشونت دولتی و مصونیت از مجازات در ایران”در راستای تلاش برای جلب توجه جامعۀ جهانی به کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ ، و تصدیق علنی ظلم و رنج قربانیان و بازماندگانشان،بنیادعبدالرحمن برومند برای نخستین بار میزبان سمپوزیمی...

Navigation

Social Media