Tag: در روز سه شنبه، ۱۶ آبان، مسئولان زندان به اعضای خانواده ستار بهشتی، وبلاگ نگار، اطلاع دادند که او در زندان در گذشته است و آن‌ها باید کفن و دفن او را تدارک ببینند. ستار بهشتی در شکایتی در تاریخ ۱۱ آبان

مرگ یک زندانی دیگر وخامت وضع زندانیان را به نمایش می گذارد

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران   بیانیه عمومی پاریس، جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۱ در روز سه شنبه، ۱۶ آبان، مسئولان زندان به اعضای خانواده ستار بهشتی، وبلاگ نگار، اطلاع دادند که او در زندان در گذشته است و آن‌ها باید...

Navigation

Social Media