Tag: در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۳، فرانت لاین دیفندرز “چهارمین گزارش سالانه درباره چالش جهانی در برابر مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان در سال ۲۰۱۲” را منتشر کرد.

گزارش سالیانه ۲۰۱۳ – چالش های جهانی در برابر مدافعان حقوق بشر‎

در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۳، فرانت لاین دیفندرز “چهارمین گزارش سالانه درباره چالش جهانی در برابر مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان در سال ۲۰۱۲” را منتشر کرد. این گزارش به بررسی وضعیت کشورها در سطح منطقه ای و جهانی پرداخته و کشورهایی را مورد توجه قرار داده است. این...

Navigation

Social Media