Tag: دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس با تهیه و تدوین (طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان های مردن نهاد ) سعی نموده است به نوعی نسبت به دغدغه تدوین قانون جامع برای سازمان های مردم نهاد در ایران پاسخ

طرح تاسیس ،فعالیت و نظارت بر سازمان های مردم نهاد

کنشگران داوطلباسفند ماه ۱۳۹۰دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس با تهیه و تدوین (طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان های مردن نهاد ) سعی نموده است به نوعی نسبت به دغدغه تدوین قانون جامع برای سازمان های مردم نهاد در ایران پاسخ دهد .مطابق آنچه در مقدمه...

Navigation

Social Media