Tag: روند بازگشایی خانه سینما که بعد از دستور رئیس جمهور و تشکیل کمیته هفت نفره می‌رفت که به یک روند مطلوب تبدیل شود؛ به نظر می‌رسد این روز‌ها راه دیگری را طی می‌کند. پیش از این قرار بود بعد از تصویب اساسن

جمال شورجه جزئیات دیدار با وزیر ارشاد را تشریح كرد: نگرانیم خانه‌سینما سرنوشت کانون نویسندگان را داشته باشد

روند بازگشایی خانه سینما که بعد از دستور رئیس جمهور و تشکیل کمیته هفت نفره می‌رفت که به یک روند مطلوب تبدیل شود؛ به نظر می‌رسد این روز‌ها راه دیگری را طی می‌کند. پیش از این قرار بود بعد از تصویب اساسنامه در کمیته هفت نفره که ریاست آن...

Navigation

Social Media