Tag: «سازمان معلمان ایران» با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت ۱۳ آبان خواستار تایید و تصویب «منشور حقوق دانش آموز» شد.

بیانیه سازمان معلمان ایران: «منشور حقوق دانش آموز» باید تصویب شود

«سازمان معلمان ایران» با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت ۱۳ آبان خواستار تایید و تصویب «منشور حقوق دانش آموز» شد. به گزارش جرس، در بخشی از این بیانیه از اینکه نگاه بسیاری از مدیران به شورا دانش‌آموزی از نوع «رفع تکلیف» و «اجرای یک بخشنامه اداری» است انتقاد شده و...

Navigation

Social Media