Tag: سازمان گزارش گران بدون مرز با صدور بیانیه ای به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در ایران به تحلیل این اتفاق پرداخت و در بیانیه خود نوشت: «انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در تاریخ ٢٤ خرداد ١٣٩٢ در ایران در

انتخابات، نه به دیکتاتور و امید برای آزادی روزنامه نگاران زندانی

کنشگران داوطلب سازمان گزارش گران بدون مرز با صدور بیانیه ای به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در ایران به تحلیل این اتفاق پرداخت و در بیانیه خود نوشت: «انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در تاریخ ٢٤ خرداد ١٣٩٢ در ایران در نبود اطلاع رسانی عینی برگزار شد، بیش از...

Navigation

Social Media