Tag: شانزده روز کارزار برای مبارزه همگانی و هماهنگ در راستای حذف خشونت علیه زنان از دو دهه پیش در جهان آغاز شد

کارزار شانزده روزه ۴ آذر تا ۱۹ آذر برای حذف خشونت علیه زنان

 ۱ آذر ۱٣۹۰  سهیلا وحدتی: شانزده روز کارزار برای مبارزه همگانی و هماهنگ در راستای حذف خشونت علیه زنان از دو دهه پیش در جهان آغاز شده است. امسال در بیش از ۱۶۰ کشور این کارزار جریان دارد. بسیاری از ما زنان و مردان ایرانی با باورهای گوناگون به حق...

Navigation

Social Media