Tag: مرکز غیردولتی صلح و محیط زیست، هشتمین دوره جایزه دکتر تقی ابتکار را در اسفندماه برگزار می کند. این مرکز هر سال از بین دانشوران و تلاشگران عرصه محیط زیست در زمینه های علمی، تحقیقاتی، فرهنگی و فناوری بر

مر کز صلح و محیط زیست، هشتمین دوره جایزه دکتر تقی ابتکار را برگزار می کند

کنشگران داوطلب۲۹ دی ماه ۱۳۹۱  مرکز غیردولتی صلح و محیط زیست، هشتمین دوره جایزه دکتر تقی ابتکار را در اسفندماه برگزار می کند. این مرکز هر سال از بین دانشوران و تلاشگران عرصه محیط زیست در زمینه های علمی، تحقیقاتی، فرهنگی و فناوری براساس رای ‏هیات داوران جوایزی اهداء...

Navigation

Social Media