Tag: چند جوان ایرانی ساکن تورنتو، دور هم جمع شدند و قرار گذاشتند تا دو روز در ماه سپتامبر در چهار نقطه‌ی شهر، صندوق‌های کمک به کودکان را به دست بگیرند و از هموطنان ایرانی شان درخواست کمک کنند.

جمع آوری کمک مالی در تورنتو برای انجمن‌ها و خیریه های حامی کودکان ایران

با یک دعوتنامه‌ی فیس بوکی شروع شد. چند جوان ایرانی ساکن تورنتو، دور هم جمع شدند و قرار گذاشتند تا دو روز در ماه سپتامبر در چهار نقطه‌ی شهر، صندوق‌های کمک به کودکان را به دست بگیرند و از هموطنان ایرانی شان درخواست کمک کنند. فکر این کار را...

Navigation

Social Media