Tag: گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران، نشستی با عنوان تفکیک جنسیتی (اثار و پیامدها و حمایت‌های دولتی از مردان) درروز دوشنبه، چهاردهم آبان ماه دردفتر انجمن جامعه شناسی ایران برگزارنمود که در آن سعی

تفکیک جنسیتی، گامی در جهت حذف زنان از عرصه‌ی عمومی

 کنشگران داوطلب ۱۸ آبان ماه گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران، نشستی با عنوان تفکیک جنسیتی (آثار و پیامدها و حمایت‌های دولتی از مردان) درروز دوشنبه، چهاردهم آبان ماه دردفتر انجمن جامعه شناسی ایران برگزارنمود که در آن سعید معید فر جامعه شناس و استاد دانشگاه و شهلا...

Navigation

Social Media