Tag: یوسف ندرخانی به دلیل گروید به مسحیت به دار آویخته می‌شود. دکتر اعضای مدرسه‌ کنشگران داوطلب و جمعی از مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای خواستار لغو این حکم هستند

بیانیه مدافعان حقوق بشر در محکومیت حکم اعدام کشیش مسیحی

گوبا نیوز – 13 مهر 1390 خبر ساده اما باورنکردنی و تکان دهنده است: یوسف ندرخانی را به جرم گرویدن به آیین مسیحیت به زندان و سپس سلول انفرادی می افکنند تا از باور خود دست بشوید، و هنگامی که با مقاومت او روبرو می شوند، او را به بیمارستان...

Navigation

Social Media