Tag: ۱۵۰ تن از فعالان جنبش زنان و شخصیت های فرهنگی و دانشگاهی، طی بیانیه ای، بر پیوند ناگسستنی صدای خود در اقصا نقاط جهان با بیانیه «جمعی از فعالان جنبش زنان در داخل کشور به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشون

بیانیه ۱۵۰ تن از کنشگران حقوق زنان و شخصیت های فرهنگی و دانشگاهی برابری‌خواه: فرصتی برای هم‌صدایی جنبش زنان، هم آو با پروانه های صلح

کنشگران داوطلب – ۱۱ آذر ۱۳۹۰ ۱۵۰ تن از فعالان جنبش زنان و شخصیت های فرهنگی و دانشگاهی، طی بیانیه ای، بر پیوند ناگسستنی صدای خود در اقصا نقاط جهان با بیانیه «جمعی از فعالان جنبش زنان در داخل کشور به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان»...

Navigation

Social Media