کنشگران داوطلب


درباره ما

کنشگران داوطلب یک موسسه غیر انتفاعی، غیر دولتی، غیر سیاسی، و مستقل است که مهمترین اهداف آن، ظرفیت سازی کنشگران و سازمانهای جامعه مدنی ، تسهیل در دسترسی و گردش آزاد اطلاعات بین فعالان مدنی در عرصه مجازی و ترویج و توسعه دموکراسی، حقوق بشر و صلح در جامعه ایرانی و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA ) است.
بیشتر بخوانید...

معیارهای اخلاقی

موسسه کنشگران داوطلب، نقش جامعه مدنی را در فرایند توسعه، ترویج صلح و صلح سازی، گذار و تحکیم دموکراسی حیاتی می‌داند. از این‌رو برای اثربخشی بیشتر در عرصه جامعه ایرانی تلاش می‌کند. بیشتر بخوانید...

فلسفه ما

کنشگران داوطلب سازمانی است از جامعه مدنی برای جامعه مدنی با جامعه مدنی

چشم انداز

چشم انداز موسسه کنشگران داوطلب استقرار یک جامعه مدنی پویا، شاداب ، دموکراتیک و توسعه گرا به مثابه یک بازیگر مهم و تاثیرگذار در جغرافیای جدید قدرت، فرایند توسعه، صلح و دموکراسی در جامعه ایرانی و منطقه ما است..
بیشتر بخوانید...

همکاران

ما همواره به دنبال روش هایی نو و خلاقانه برای دست یابی به اهدافمان در زمینه صلح، دموکراسی و حقوق بشر هستیم. همکاری با سازمان ها و موسسات دیگر ، ما را در رسیدن به این اهداف مشترک یاری می رساند...
بیشتر بخوانید...

دیدبان جامعه مدنی

مقالات و گفتگوها

گزارش‌ها و پژوهش‌ها

برنامه‌های ما

انتشارات جدید

استفاده از شبکه های اجتماعی و آزادی مجازی انجمن ها در ایران  

این پژوهش به منظور بررسی و تبیین وضعیت انجمن ها مدنی در فضای مجازی و استفاده از شبکه های اجتماعی در ایران انجام شده است.

 

ادامه مطلب...

cover