Portfolio Topbar Filters

صلح و صلح سازی

خاورمیانه یکی از کانونی ترین مناطق خشو نت و نفرت پراکنی و رشد رادیکالیسم در جهان است . ترویج صلح و صلح سازی و ایجاد مدارس مدنی در مقابل مدارس ایجاد نفرت یکی از را ههای مقابله با خشنونت و رادیکالیسم است. هدف اصلی این برنامه ایجاد یک ائتلاف گسترده بین کنشگران وسازمان های مختلف جامعه مدنی در خاورمیانه و شمال افریقا است که در ترویج صلح و دموکراسی در جوامع خود فعال هستند. در این برنامه ما بر آن هستیم تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت جامعه مدنی در روند صلح و صلح سازی و حمایت از گروه های به حاشیه رانده شده و حاشیه نشین؛ نقش آن ها را در روند ایجاد صلح و صلح سازی فعالتر کنیم. این برنامه همچنین به ما کمک می کند تا تلاش های بین المللی در روند ایجاد صلح را در منطقه تقویت و هدایت کنیم. روش ما : ایجاد یک تیم پژوهشی جهت ارزیابی ظرفیت سازمان های جامعه مدنی در روند ایجاد صلح و شناسایی سازمان ها مشابه و مستعد؛ برگزاری یک کنفرانس با هدف طراحی و گسترش روند ایجاد صلح با همکاری سازمان های شناسایی شده و با استفاده از ظرفیت ها و توانایی های سازمان ها و فعالان جامعه مدنی محلی. طراحی و تدوین نقشه راه برای کنشگران و سازمانهای جامعه مدنی برای ایجاد صلح و صلح سازی در منطقه

برنامه ترویج و حمایتگری

برنامه ترویج و حمایتگری ما با تمرکز بر جامعه مدنی شامل بر چندین پروژه در حال اجرا است: تدوین و طراحی نقشه راه برای سازمانهایجامعه مدنی؛ ترسیم نقشه جامعه مدنی؛ حق آزادی انجمن ها در ایران؛ دیده بان جامعه مدنی برای ایران . پروژه تدوین و طراحی نقشه راه بخشی از برنامه ترویج و حمایتگری ما پروژه تدوین و طراحی نقشه راه برای سازمانهای جامعه مدنی می باشد که هدف آن تسهیل در روند ایجاد یک دستور کار و چشم انداز مشترک و همچنین توسعه یک نقشه راه کارآمد برای سازمان های جامعه مدنی است. تجزیه و تحلیل وضعیت جامعه مدنی در ایران پس از انقلاب سال 57، تلاش در جهت رسیدن به درکی مشترک از دیدگاه های رایج در میان فعالان جامعه مدنی، آموزش فرایند تفکر و برنامه ریزی استراتژیک و ….. بخشی از برنامه ها ما در این زمینه هستند. روش ما : شناسایی نیازها و ظرفیت های سازمانهای جامعه مدنی در ایران ، شمال آفریقا و خاورمیانه؛ ارزیابی فعالیت ها، دست آوردها و ناکامی های فعالان و سازمان های جامعه مدنی در طول یک یا دو دهه گذشته؛ تجزیه تحلیل شرایط پر مخاطره محیطی تجزیه تحلیل ذینفعان و ترسیم کانون های بحرانی موانع و مشکلات موجود در رسیدن به اهداف تعریف شده؛ توسعه و گسترش یک چارچوب راهبردی برای سازمان های جامعه مدنی. پروژه ترسیم نقشه جامعه مدنی پروژه ترسیم نقشه جامعه مدنی به دنبال افزایش آگاهی در باره وضعیت کنونی جامعه مدنی، تبیین توانمندی و ناتوانی ها آن و شناخت نیروهای پیشبرنده و محدود کننده جامعه مدنی در ایران و خاورمیانه است روش ما ترسیم نقشه جامعه مدنی ایران؛ ارزیابی جامعه مدنی ایران؛ ارزیابی ظرفیت ها، ضعف ها و تهدیدات جامعه مدنی که مشتمل بر بررسی پویایی جریان بین فعالان جامعه مدنی و دیگر بازیگران این حوزه و همچنین عوامل تاثیر گذار بر جامعه مدنی است؛ ترسیم افق پیش روی جامعه مدنی . پروژه آزادی انجمن ها در ایران هدف این پروژه بازسازی و توانمند سازی جامعه مدنی ایران به نحوی است که بتواند مشارکتی فعال در جفرافیای جدید قدرت داشته و تصمیم گیران و دولتمردان را وادار به پاسخگویی در برابر مطالبات موجود در جامعه کند. بهره گیری از رویکردهایی چون ترویج حقوق بشر به عنوان یک ارزش جمعی و نه صرفا امری فردی، افزایش آگاهی جامعه جهانی در مورد محدودیت های موجود در مورد فعالیت های انجمن ها در ایران و خاورمیانه، تاثیر بر افکار عمومی دنیا و حمایت از حق آزادی انجمن ها ، فشار بر دولت ها برای پایان دادن به تمامی اقدامات خودسرانه و غیرقانونی بر علیه سازمان های جامعه مدنی با بهره گیری از قوانین و مقررات بین المللی درباره آزادی تجمعات، اطلاعات و انجمن ها در رسیدن به این هدف ما را یاری می رسانند. روش ما : تحقیق و پژوهش در مورد نقش انجمن ها در گذار به دموکراسی؛ سازمان دهی کمپین هایی در جهت افزایش آگاهی پیرامون آزادی انجمن ها پروژه دیده بان جامعه مدنی هدف ما در این پروژه توانمند سازی جامعه مدنی ایران و شمال آفریقا و خاورمیانه برای ایفای نقشی فعال و موثر در […]

ظرفیت سازی

توسعه ظرفیت ها و ظرفیت سازی ی کنشگران و سازمانهای جامعه مدنی یکی از برنامه محوری کنشگران داوطلب است تمرکز این برنامه بر تحقیق، آموزش، و آگاهی بخشی و همچنین تربیت مجموعه ای از تسهیلگران حقوق بشر ، دموکراسی و حقوق بشر، و توانمند سازی سازمان های جامعه مدنی در زمینه های مدیریت، نظارت و ارزیابی، برنامه ریزی، جذب سرمایه و منابع مالی است. روش ما: آموزش های رو در رو ، موضوعاتی مانند : آموزش تسهیلگری، مهارتهای ترویج و حمایتگری، مهارت های رهبری و …. دوره های آموزشی آنلاین: کارآفرینی، مدیریت پروژه ، برنامه ریزی استراتژیک، مهارتهای ارتباطی و …… منتورینگ: فردی و سازمانی

دسترسی به تبادل آزاد اطلاعات

برنامه تسهیل دسترسی و گردش ازاد اطلاعات در بین فعالان مدنی یکی دیگر ار برنامه محوری کنشگران داوطلب است در حال حاضر در غالب دو پروژه در دست اجرا است: پروژه آزادی و امنیت در دنیای دیجیتال امنیت در فضای مجازی از نقشی کلیدی برای فعالان و سازمان های مدنی برخوردار است. برای حفظ امنیت در فضای مجازی ما بر آن هستیم تا با استفاده راهبردی از فرصت هایی که تکنولوژی فناوری اطلاعت و ارتباطات در اختیار ما قرار داده، در جهت افزایش دامنه فعالیت فعالان آنلاین، توسعه مهارت های آنان از طریق آموزش و ایجاد منابع اطلاعاتی ، و ایجاد فضایی ایمن و مطمئن برای رسانه های مجازی در جنبش های اجتماعی نقشی فعال ایفا کنیم. این مساله ما را قادر می سازد که از طریق آن به ترویج دموکراسی، کثرت گرایی و آزادی بیان پرداخته و با ارائه میزبانی امن، برای وبلاگ ها و وب سایت ها گامی مثبت در بهبود ابزارها و ایجاد کمپین های آنلاین برداریم. روش ما : پزوهش در باره شبکه اجتماعی، ازادی و امنیت در دنیای دیجیتال برگزاری دوره های آموزشی آنلاین و رو در رو ایجاد مرکز دانش مانند ویکی کنش تک ، تولید محتوی و …. ابزارهای امنیت در فضای مجازی مخاطبان اصلی ما نه تنها فاقد دانش کافی در زمینه رفع نیازهای روزمره خود در فضای مجازی می باشند، بلکه مهمتر از آن فاقد مهارت ها، دانش و منابع مورد نیاز برای مقابله با محدودیت ها و تهدیدهای موجود بر علیه امنیت شخصی خود در فضای اینترنت هستند. تحقیقات و پژوهش های ما با همکاری سازمان ها و فعالان مدنی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در طول یک دهه گذشته، نشان می دهد که نیاز به فرمت های آسان تر جهت استفاده برای افرادی که علاقمند به پشتیبانی از کاربران برای فعالیت در یک فضای مجازی ایمن هستند به خوبی احساس می شود. تجربه ما مکرارا نشان داده است که پیچیدگی ابزارهای توصیه شده سبب می شود، کاربران به دلیل ناتوانی در استفاده درست از آن ها، و یا به دلیل سرخوردگی از سیستم جدید سریعا به وضعیت قبلی خود باز گردند. یافته های گزارش ما به همراه دیگر گزارشاتی که وضعیت فعلی فعالان جامعه مدنی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را مورد ارزیابی قرار داده، تاکید می کنند که نیاز به یک پشتیبانی همه جانبه در جهت آموزش، حمایت و عرضه منابع بیشتر برای سازمان ها و فعالان جامعه مدنی احساس می شود. با در نظر گرفتن این نیازها، بخشی از رویکرد ما در جهت افزایش اثربخشی کنشگران و سازمان های جامعه مدنی، توسعه ابزارهای امنیتی در فضای مجازی است . تشکیل تیم واکنش سریع کنشگران داوطلب بر آن است تا با گردآوری مجموعه ای از متخصصان آی تی به عنوان یک تیم واکنش سریع در طول رویدادهای مجازی فعالیت داشته باشد. این تیم بطور شبانه روزی تلاش خواهد کرد که پاسخگوی نیازهای سازمان ها و کنشگران مدنی باشد. علاوه بر پشتیبانی آنلاین، این تیم دسترسی به وی پی ان را برای تعداد روز افزون کنشگران مدنی مدنی، بویژه کنشگران، دانشجویان، فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران، رهبران […]

مبادله دانش و تجربه

برنامه مبادله دانش و تجربه هدف اصلی ما در برنامه مبادله دانش و تجربه، ایجاد پلی هر چه محکم‌تر بین کنشگران و سازمان جامعه مدنی ایران و خاورمیانه و جامعه جهانی برای یادگیری٬ کسب انگیزه و اعتماد به نفس در میان آنان است. موسسه کنشگران داوطلب تلاش می کند از یک سو در انتقال دانش و تجربه به کنشگران جامعه مدنی کمک نماید و از سوی دیگر شبکه‌ای میان فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی ایرانی و خاورمیانه و جامعه مدنی جهانی ایجاد کند. یکی از مزایای تبادل دانش و تجربه بین جامعه مدنی ایران و جهان٬ ایجاد فهم مشترک از تلاش‌ها و چالش‌های جهانی و ایجاد نگاهی جامع‌تر به عرصه جامعه مدنی و چاش های فراروی ان است. روش ما: برنامه دارای چند بخش است: شناسایی تجربه‌ها و الگوهای موفق جهانی و تشکیل یک بانک اطلاعاتی برگزاری وبینارهای دوره‌ای منظم با حضور فعالان مدنی از سازمان‌ها یا کمپین‌های موفق در جهان انجام مصاحبه با فعالان و کنشگران جامعه مدنی جامعه جهانی ( از مناطق مختلف جهان ) و یا معرفی و بازتاب فعالیت‌های یک سازمان موفق محلی یا بین‌المللی از طریق نگارش گزارشی از آن سازمان و ماموریت‌ها و نحوه فعالیت‌هایش برگزاری “تورهای جامعه مدنی” برای دیدار فعالان جامعه مدنی از سازمان‌های جامعه مدنی دیگر کشورها. کشورهایی مد نظر است که امکان ورود ایرانیان به آن‌ها مشکل نباشد برگزاری نشست‌های رو در رو در کشورهای منطقه با حضور فعالان ایرانی و فعالان جامعه مدنی کشورهای مختلف مستندسازی تجربیات و انتشار آن بصورت آنلاین در شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت موسسه کنشگران داوطلب ایجاد شبکه بین فعالان داخلی و بین‌المللی برای ارتباط گسترده‌تر با توجه به نیاز طرفین

Navigation

Social Media