تبادل دانش و تجربه

برنامه ی مبادله ی دانش و تجربه، به منظور انتقال دانش و تجربه بین فعالان جامعه مدنی، جامعه جهانی و کنشگران و سازمان‌های جامعه مدنی ایرانی طراحی شده است و دارای چند بخش می‌باشد:

– برگزاری “تورهای آموزشی” برای دیدار فعالان جامعه مدنی ایران از سازمان‌های جامعه مدنی دیگر کشورها و برگزاری نشست‌های رو در رو در کشورهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی  با حضور فعالان ایرانی و فعالان جامعه مدنی کشورهای مختلف

-شناسایی تجربه ها و الگوهای موفق (Best Practice) جهانی و تشکیل یک بانک اطلاعاتی و ایده ها

– انجام مصاحبه با فعالان و کنشگران جوامع مدنی در جهان (از مناطق مختلف جهان) و برگزاری وبینارهای دوره‌ای منظم با حضور فعالان مدنی از سازمان‌ها یا کمپین‌های موفق بین المللی .مستند سازی و انتشار آن بصورت آنلاین در شبکه های اجتماعی و وبسایت موسسه

-ترجمه و انتشار مقالات و کتابهای مرجع و آموزشی در باره جامعه مدنی

-انتشار فصلنامه تئوریک، آموزشی و کاربردی جامعه مدنی

Navigation

Social Media