Tag: انجمن حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی، جشن خیریه برای مادران و کودکان مبتلا به «HIV» را برگزار کرد

انجمن حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی، جشن خیریه برای مادران و کودکان مبتلا به «HIV» را برگزار کرد

<<سارا>> با ایدز به دنیا آمده. چهارده ساله است و یاد گرفته چه طور باید با بیماری‌اش زندگی کند. <<یک قرص بعد از ناهار، یک قرص بعد از شام، قرص‌ها باعث می‌شوند عصبی و خواب‌آلوده شوم اما مرتب استفاده می‌کنم.>> مددکاران اجتماعی اسم بچه‌های شبیه او را گذاشته‌اند <<یتیمِ...

Navigation

Social Media