Tag: انجمن حمایت از حقوق کودکان روز دوشنبه میزبان نشستی بود که در آن گروهی از کارشناسان و صاحب‌نظران به بیان دیدگاه‌های خود در ارتباط با حل بحران آلودگی هوا و مشکلات ناشی از آن برای کودکان پرداختند.

در نشست ماهانه‌ی انجمن حمایت از حقوق کودکان عنوان شد: آموزش همگانی و مشارکت مدنی تنها راه مبارزه با بحران آلودگی هواست

کنشگران داوطلب انجمن حمایت از حقوق کودکان روز دوشنبه میزبان نشستی بود که در آن گروهی از کارشناسان و صاحب‌نظران به بیان دیدگاه‌های خود در ارتباط با حل بحران آلودگی هوا و مشکلات ناشی از آن برای کودکان پرداختند. سعید دهقان حقوقدان، سمانه طاهری  فعال مدنی، محمد درویش مدیر...

Navigation

Social Media