Tag: با توجه به اعمال گسترده سهمیه‌بندی جنسیتی و نیز اعمال سیاست‌های دیگری نظیر تفکیک جنسیتی و بومی‌گزینی که همگی در راستای محدودکردن زنان و خارج‌کردن آن‌ها از عرصه اجتماعی است، گروه مطالعات زنان انجمن جام

سهمیه‌بندی جنسیتی مبنای قانونی و فرهنگی ندارد

الهه کولایی و فریده غیرت از زمینه‌های اجتماعی و حقوقی سهمیه‌بندی دانشگاه‌ها می‌گویند: سهمیه‌بندی جنسیتی مبنای قانونی و فرهنگی ندارد نخستین تبعیض‌های جنسیتی به زیان زنان از سال ۱۳۵۹ آغاز شد و ممنوعیت‌هایی برای زنان در رشته‌های فنی- مهندسی، کشاورزی ایجاد شد تا جایی که سهم دختران تا حدود...

Navigation

Social Media